Aantal doden door val in oudereninstelling in 10 jaar tijd verdubbeld

In 2021 zijn zo'n 5400 mensen overleden door een val. Dit is bijna twee keer zoveel als tien jaar geleden. De verontrustende stijging is volledig toe te schrijven aan instellingsbewoners die afhankelijk zijn van Wlz-zorg. CBS-demograaf Ruben van Gaalen analyseert de cijfers.

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt zware en intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een psychische aandoening en mensen met een handicap. “In 2021 overleden 5400 mensen door een accidentele val, bijna 2 keer zo veel als tien jaar eerder. Vooral toename onder 80-plussers, mensen met dementie en die langdurige (Wlz-) zorg in een instelling zoals verpleeghuizen ontvangen”, aldus van Gaalen.

“De stijging komt niet door de groep ouderen die zonder Wlz-zorg zelfstandig woont: Onder ouderen die geen Wlz-zorg (in een instelling) ontvingen is geen stijging te zien: sinds 2015 was jaarlijks rond de 2 procent van de sterfgevallen toe te schrijven aan een accidentele val”, verduidelijkt de statisticus. “De toename is eigenlijk alleen onder instellingbewoners.”