Vooral jongeren uit de stad hebben vaak psychische problemen

Veel jongeren hebben last van psychische problemen. Die conclusie kun je wel trekken uit de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen van GGD GHOR en het RIVM.

Van de 70.000 jongeren tussen de 16 en 25 jaar die de vragenlijst invulden, had 63 procent van de vrouwen en 56 procent van de stedelingen mentale klachten. Van alle ondervraagden had 53 procent last van angsten of depressieve gevoelens. Het ging veelal wel om lichte klachten.

Bovendien zijn mensen die problemen ervaren meer geneigd om de vragenlijst in te vullen, stellen de onderzoekers, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. Toch laten "de resultaten van dit onderzoek zien dat meer actie écht noodzakelijk is", aldus directeur Ton Coenen van de GGD GHOR.

Een derde van de ondervraagden had weleens suïcidale klachten gehad en 63 procent van de jongeren voelde zich weleens eenzaam. De regionale verschillen bleken groot. Zo waren jongeren in Groningen en de regio Rotterdam-Rijnmond het vaakst eenzaam en hadden inwoners uit Drenthe en Flevoland het vaakst ooit suïcidale gedachten gehad.