”Majesteit, als de PVV niet meeregeert, dan krijgt de PVV meer dan 75 zetels.”

We dronken sherry. Ik had in geen veertig jaar sherry meer gedronken - ik wist niet eens dat het nog bestond, maar de Majesteit had gezegd: ''Een sherry'tje, mijnheer Holman?''
''Graag, Majesteit.''
En meteen daarachteraan had Majesteit gevraagd: ''Waar gaat het naartoe met dit land, mijnheer Holman?''
En toen zweeg ik, want ik wilde alleen maar aardige dingen tegen de Majesteit zeggen. ''Nee, mijnheer Holman, ik wil dat u ons verteltwat u denkt dat er met dit land gaat gebeuren.'' ''Majesteit,'' antwoordde ik toen, ''binnen nu en twee jaar vinden er rellen plaats in uw koninkrijk. Ernstige rellen. En dat komt doordat de politieke partijen van het midden al tien jaar niets doen aan de veenbrand die er woedt. Hoe kan men de PVV niet laten meeregeren, Majesteit? Dat is dommer dan dom.'' ''Maar niemand wil met de PVV?'' zei de Majesteit wanhopig.

''Majesteit, als de PVV niet meeregeert, dan krijgt de PVV straks meer dan 75 zetels. En ik zou zeggen: volkomen terecht. Dat is dan de schuld van het CDA.''

Lees verder in Het Parool

Bron(nen):   Het Parool