Partij van de wat?

Mag u deze krant nog lezen? 9 procent van de aandelen is namelijk in handen van multimiljonair Derk Sauer, van wie Martin Bosma beweert dat hij de SP financiert. Het PVV-Kamerlid heeft Kamervragen over deze brandende kwestie gesteld aan minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bosma zegt dat Sauer als eigenaar invloed heeft op de benoeming van de hoofdredacteur en dus op de inhoud van de krant. Volgens Bosma is dit eens zo trotse conservatief-liberale avondblad verworden tot een politiek correct blad dat een lofzang brengt op de multiculturele samenleving, het EU-nationalisme, de ‘Arabische lente’, de strijd tegen Israël, de kunstsubsidies en dat, behoudens een enkele uitzondering, alleen maar extreem-linkse columnisten heeft. Bosma is bang dat het voorheen gezaghebbende avondblad nog verder links georiënteerd raakt, bijvoorbeeld doordat NRC-journalisten in het gevlei willen komen bij hun radicaal-linkse eigenaar! Hij wil weten wat Marja daarvan vindt. Wat moet de minister hierop antwoorden? Dat ze denkt dat, zolang de andere 91 procent van de aandelen nog in handen is van een aan C&A gelieerde investeringsmaatschappij, het allemaal wel meevalt? Dat C&A een flink deel van haar producten voor bodemprijzen in elkaar laat stikken door Chinese peuterhandjes en dat de krant daar gewoon over mag schrijven? Of zal ze de lieverd vertellen dat zij als minister sowieso niks over kranten te zeggen heeft. Dat bij andere kranten de aandeelhouders zich ook met de aanstelling van een hoofdredacteur bemoeien!

Lees verder in NRC.

Bron(nen):   NRC