Banken aan banden leggen? Begin maar eens bij de universiteiten!

De VU heeft 200 miljoen euro geïnvesteerd in risicovolle financiële producten. Mijn alma mater heeft het flink verpest. De Vrije Universiteit zit voor 200 miljoen in zogenaamde renteswaps, die geen donder opleveren omdat de rentes momenteel erg laag zijn. Iets met financiële crisis. De universiteit staat voor tachtig miljoen in het rood. Er zullen docenten ontslagen worden, het onderwijs zal nog verder achteruit hollen en het College van Bestuur zal er geen donder van leren. Wat we hier zien zijn de uitwassen van een volstrekt gecorrumpeerde vorm van onderwijs besturen. Ik heb het al vaak gezegd: universiteiten worden bestuurd door Colleges van Bestuur die geen hart voor onderwijs hebben en in de regel nauwelijks academische ervaring hebben (Voorzitter van het VU-CvB is Rene Smit is een omhooggevallen doctorandus). Lees meer op DDS

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. Le_bon_sauvage

    Als zo’n beetje de hele (semi)publieke sector z’n oren heeft laten hangen naar de snelle jongens van de beleggingsadviezen, van gemeentes, provincies, woningbouwers, onderwijzers, tot baggeraars, dan moet je spreken van een trend en niet van falende bestuurders alleen.

    Het is een politieke en bestuurlijke stroming die doet alsof publieke instellingen allemaal marktspelers zijn, klanten moeten werven, en zorgen voor eigen financiering. Gemakzichtig wordt dit vaak neo-liberalisme genoemd, maar er zit een kern van waarheid in. De politiek (VVD met name) houdt ervan overheidsdiensten op afstand te stellen. Dan gaan ze dus goochelen met financiele zaken zonder bijsluiters te lezen, en vergeten hun kerntaken. En er komen mannen (meestal) met ego’s binnen die beter op beursplein 5 hadden kunnen zitten, want ze hebben geen bestuurlijke traditie of ethos.

Reacties niet toegestaan