Televisie is veel leuker dan internet

Nieuwe media (internet, smartphones, allerhande tablets) hebben zich razendsnel verspreid, maar dat is niet ten koste gegaan van de oude media, zoals radio en televisie. Uit een recent SCP-rapport, ‘De virtuele kunstkar’, blijkt dat internet in ieder geval niet heeft bijgedragen tot meer cultuurspreiding. Geen opzienbarende bevinding: cultuurconsumptie is vooral een kwestie van opleiding, het soort medium waarmee de cultuur naar uiteenlopende bevolkingssegmenten wordt getransporteerd doet er niet toe. Maar het overeind blijven van de aloude eenrichtingsverkeer-massamedia doet me deugd. Zoals ik ondanks wijdverspreide nieuwe inzichten over interactief en samenwerkend leren nog steeds geloof in de waarde van frontaal onderwijs. Er is niets mis met het simpele concept dat degene die kennis heeft spreekt en degene die van niets weet, luistert. Misschien een beetje saai zo’n rolverdeling, maar wel zo efficiënt. Lees verder

Bron(nen):   HP/De Tijd