Een duurzame toekomst moet zonder politiek

Zes jaar lang hebben driehonderd wetenschappers eraan gewerkt. Aan de Global Energy Assessment 2012. Het rapport (pdf) is een cadeautje van het jubilerende International Institute for Applied Systems Analysis, een alom gerespecteerde groene denktank in Wenen. De 300 hadden zich de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn om de wereldbevolking in 2050 (dan zijn we met z’n 9 miljard), nog steeds van energie te voorzien. Liefst schone energie, uiteraard. En wat is de Grand Conclusion na 1900 pagina’s? Ja, het kan. En zelfs groener dan we nu bezig zijn. Als we maar ons best doen. Volgens de NRC (22 oktober) is dat groot nieuws. De krant besteedt twee complete pagina’s aan het rapport en spreekt zelfs van een ‘energiebijbel’ die ‘iedereen zou moeten lezen’. De vraag is: wat lees je dan? Lees DeJaap.nl