‘Nieuwe Citotoets laat de sociale ongelijkheid van de jaren vijftig herleven’

  Binnenkort worden twee veranderingen in de Citotoets doorgevoerd: de toets krijgt twee niveaus (een voor het vmbo en de ander voor havo/vwo) en de toets wordt pas in mei afgenomen, na het bekend worden van het advies van de basisschool. Beide veranderingen ondermijnen de maatschappelijke functie van de Citotoets ernstig: zij zullen de ongelijkheid in het onderwijs doen toenemen en het kennisniveau van de meeste basisschoolleerlingen doen afnemen. Door de invoering van twee testniveaus zullen er al in groep 6 twee groepen leerlingen worden gevormd die verschillend onderwijs zullen krijgen. Een groep met 'goede' leerlingen die voorbereid worden op de havo/vwo-toets en een groep leerlingen die wordt voorbereid op de vmbo-toets. Lees hier verder

Bron(nen):   De Volkskrant