Beleid Rutte/Asscher stimuleert integratie niet

HET RUMOER
donderdag, 22 november 2012 om 12:05
welingelichtekringen header 1
Het grootste politieke voordeel van het debat over de zorgpremie, was de geringe aandacht voor andere belangrijke issues. De maatregelen voor inburgering en naturalisatie in het regeerakkoord gaan alleen over het stellen van strengere voorwaarden om als volwaardig burger te mogen meedoen in Nederland. Integratiemaatregelen die stimulerend zijn voor de deelname van vluchtelingen en andere nieuwkomers ontbreken. Herzie die visie: leg de lat hoog, maar laat de potentie van vluchtelingen en andere nieuwkomers niet onbenut. ‘Ons immigratiebeleid is restrictief, rechtvaardig en gericht op integratie.’ Dit is de openingszin van de migratieparagraaf van het regeerakkoord.