“De seks zelf maakt ons niet gelukkiger, knuffelen wel”

Seks is waarschijnlijk lang niet zo belangrijk voor ons levensgeluk als we dachten. Het is het knuffelen en de affectie die ons gelukkig maken. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de universiteit van Lausanne. Hoofdonderzoeker Anik Debrot stelt dat het veel meer gaat om de emotionele band met je partner, die zich uit in knuffelen en ander affectief gedrag. De geslachtsdaad op zich is daarbij minder belangrijk. "We ervaren veel positieve emoties na de seks, en dat is door de affectie die we krijgen van onze partner, en die we zelf ook voelen voor hem of haar," aldus Debrot. Ze onderzocht enkele honderden koppels. De proefpersonen brachten seks alleen in verband met een positief gevoel als er in de relatie ook sprake was van fysieke affectie, zoals kussen en knuffelen. Seks op zich leidde niet tot een hogere tevredenheid.  

Bron(nen):   HLN