iTunes geeft uitgevers het voorbeeld

De kranten zitten diep in de problemen, en die problemen zijn niet minder geworden sinds steeds meer dagbladen veel of zelfs al hun informatie gratis weg geven. Cadeautjes weggeven is ook helemaal niet nodig, schrijft David Lazarus in zijn column in de Los Angeles Times. Mensen willen best betalen voor goede informatie. Vaak wordt gezegd dat het nu al te laat is; consumenten zouden het als een verworven recht beschouwen dat ze op internet alle informatie gratis krijgen.
Maar was dat ook niet zo in de muziekindustrie? Die leek te dode opgeschreven met het succes van Napster en andere mogelijkheden om muziek gratis te verkrijgen, maar zie, Steve Jobs en iTunes verschenen op het toneel, en de muziekindustrie is weer springlevend. ITunes heeft laten zien dat consumenten bereid zijn een eerlijke prijs te betalen voor online content. De kunst is alleen te komen met een goed business model.
Lazarus betwijfelt of het model van de microbetalingen, waarbij een consument bijvoorbeeld een cent betaalt voor iedere artikel dat hij wil lezen, zal werken. Het zou beter werken als krantenuitgevers hun krachten bundelen en een gezamenlijk digitaal abonnement aanbieden, waarbij een consument voor bijvoorbeeld tien dollar drie kranten digitaal kunnen lezen. Dan kan Google News nog steeds prima een index maken met alle belangrijke krantenkoppen, maar het lezen van die artikelen is dan alleen mogelijk als de consument ook een abonnement heeft.

Bron(nen):   Los Angeles Times