De 62.000 kranten van India

Bij haar bezoek aan India had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton deze week niet alleen de ogen van de Indiase politiek op zich gericht, maar vooral ook die van de media. In de grootste democratie ter wereld heeft zich de laatste twintig jaar een 'revolutie' voorgedaan, om met de woorden van India's minister voor Informatie te spreken.
Wat is er aan de hand? In plaats van een gestage daling van het aantal media en hun oplage, zoals we dat zien in de westerse wereld, is er in India een omgekeerde tendens aan de gang. Zo moest de Indiase bevolking het in 1991 nog doen met één televisiekanaal, namelijk dat van de staatstelevisie. Tegenwoordig zijn er 300 kanalen, waarvan minstens 30 nieuwskanalen in 8 talen. En de Indiase krantenwereld heeft ook al niet te klagen. Elke dag opnieuw worden er in India 62.000 verschillende dagbladen gedrukt en verspreid onder de 1 miljard inwoners.
Voor de mediaexplosie zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De Indiase middenklasse is spectaculair gegroeid en steeds minder mensen lijden aan analfabetisme. Zo wordt de helft van de oplage van de Indiase kranten op het platteland gelezen. Toch zijn er ook keerzijden aan de onvoorstelbare hoeveelheid dagbladen. Een groot deel staat bol van de advertenties en sensatieverhalen en bevat weinig serieuze informatie.
Tot slot is er nog een belangrijk feit dat ervoor zorgt dat de printmedia het in India nog relatief makkelijk hebben. Een internetaansluiting is in India nog een bijzonderheid en 'maar' 100 miljoen huishoudens hebben een televisietoestel. In India heeft de krant, voor zolang het duurt, het rijk nog even alleen.

Bron(nen):   Foreign Policy