NYT verdient weer wat

Voor de afwisseling een keer goed nieuws uit de wereld van het bedrukte papier: The New York Times Co. maakte vandaag bekend dat er geld is verdiend. Door een zeer agressieve manier van kostenbesparing zijn de bedrijfsresultaten in het tweede kwartaal met bijna 85 procent gestegen.
De firma is uitgever van The New York Times, The Boston Globe en de International Herald Tribune om de drie meest roemruchte titels te noemen (en geeft nog 15 andere kranten uit). De verdiensten in het tweede kwartaal bedroegen een kleine 40 miljoen dollar. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een belastingmeevaller van 37,7 miljoen de resultaten aardig oppoetste. 
Het bedrijf meldde dat de kosten in korte tijd met 20 procent zijn teruggedrongen en bovendien zou de vrije val van de advertentie-inkomsten tot staan zijn gebracht. Dat laatste mag het geval zijn, de krimp van de advertentie-inkomsten was er nauwelijks minder om. Zowel op papier als op het net brachten advertenties minder op dan voorheen. 
The Boston Globe had het meeste te lijden van het nieuwe en strenge regime; de kwaliteitskrant uit Boston zit zo diep in de problemen dat het de uitgever is gelukt de vakbonden allerlei werknemers-privileges uit handen te nemen. 
Verder mag het vlaggeschip, The New York Times, erop rekenen dat de kaasschaaf alsnog langskomt en dat een honderdtal journalistieke functies zal verdwijnen. Ter vergelijking: in de Hollandse verhoudingen zou dat betekenen dat de gehele redactie van Trouw of Het Parool op straat komt te staan.

Bron(nen):   The Huffington Post