Dubai haalt Sunday Times uit de rekken

De internationale schrikreactie op de economische problemen in Dubai is mede terug te voeren op het gebrek aan openheid van het emiraat. Die maakt het lastig in te schatten wat er komen gaat.
De leiders van het land hebben in ieder geval geen boodschap aan openheid en hebben dat zondag nog eens onderstreept door de verkoop te verbieden van The Sunday Times.
Aanleiding vormt kennelijk de uitgebreide aandacht die de krant besteedt aan Dubai’s schuldenprobleem en vooral de tekening waarop te zien is hoe de vorst van het land – sjeik Mohammed bin Rashid al Maktoum – ten onder gaat in een zee van schulden.
Volgens de mediacode van de Verenigde Arabische Emiraten – waar Dubai deel van uitmaakt – iskritiek op de autoriteiten niet toegestaan. The Wall Street Journal herinnert er ook aan dat sjeik Mohammed verslaggevers die eerder deze maand vragen stelden over de financiële soliditeit van Dubai, toevoegde dat ze ‘hun kop moesten houden’.
Toch zal de vorst van Dubai er snel aan moeten wennen dat hij niet meer boven alle kritiek verheven is, zo valt op te maken uit een analyse van het persbureau Reuters (zie tweede link). Het hele economische model waarop Dubai steunt, is gebaseerd op de visie van één man, jawel, sjeik Mohammed bin Rashid al Maktoum.

Bron(nen):   The Wall Street Journal  Reuters