Kan e-reader de kranten redden?

The Economist werpt de vraag op die hierboven staat. Kranten vechten op leven en dood nu de advertentie-inkomsten zo wegvloeien en internet als nieuwsbron reusachtig in opmars is.
Stel dat krantenlezers overgaan op de e-reader, dan kunnen kranten hun kostbare druk-, transport- en distributie-activiteiten staken (zo'n 30 procent van alle kosten om een krant te vervaardigen) en zou de weg naar de veel goedkopere elektronische verspreiding mogelijk zijn. Nu al zijn er mensen die willen betalen om hun kranten en tijdschriften op de Kindle te ontvangen. 
Ja, voor nieuws betalen op internet bestaat weinig animo maar de Kindle kun je overal mee naartoe nemen en dat is toch anders. Gaan e-readers zo het verlossende verdienmodel voor de kranten leveren?
The Economist gelooft er wel in, maar niet op korte termijn. Kranten zijn nog helemaal niet klaar voor een elektronische verspreiding, zo meent het Londense weekblad. En bovendien is de e-reader nog lang niet gangbaar genoeg. 
Pas als heel veel mensen hun boeken per e-reader lezen, zouden ze kunnen overwegen de krant ook op een dergelijke manier tot zich te nemen maar dat is iets voor later, voor ver na 2010. Als veel kranten niet meer bestaan.

Bron(nen):   The Economist