All In The Family (Sarkozy)

U kunt zich vast nog herinneren hoe de zoon van president Sarkozy, Prins Jean de Eerste, bijna directeur was geworden van la Defense, de chique zakenwijk aan de rand van Parijs. Na lang zoeken kwam deze eerstejaar student economie (24) uit de bus als de best denkbare kandidaat.
Zoiets heet in Frankrijk le piston: je wordt door je getrouwen naar voren geschoven. Een piston is een kruiwagen en wie geen kruiwagens heeft, is zondermeer beklagenswaardig. Want op eigen kracht iets bereiken omdat je toevallig geschikt bent voor een functie, is in Frankrijk ondenkbaar. Hoe meer macht jouw relaties hebben, hoe verder jij het schopt en daar wordt volstrekt schaamteloos van geprofiteerd. 
Het mag dan ook geen raadsel heten, dat zich inmiddels meer leden van de Sarkozy-clan hebben gemeld. Na zoon Jean is het nu de beurt aan pappa Pal, 81 jaar oud. Senior maakt foeilelijke schilderijen waar een beetje kunstkenner zijn lachen niet om kan inhouden, maar wat geeft het, hij krijgt over enkele maanden een solo-expositie in een befaamde Parijse galerie.
Belangrijkste stuk aldaar zal een groot doek zijn waarop we de beroemde Carla Bruni zien met een gitaar in de hand, verderop op het tafereel zien we Sarko zelf zitten. 
Pappa-Sarko arriveerde in 1948 als Hongaars immigrant in Parijs en vervaardigde al veel meer schilderijen, met daarop voornamelijk naakte vrouwen.
Erg veel heeft de president in zijn leven niet van doen gehad met zijn vader. Pal verliet zijn toenmalige vrouw (de moeder van Nicolas Sarkozy) toen hij 3 jaar oud was voor een ander, inmiddels is hij 4 keer getrouwd geweest. 
In korte levensschetsen van de oude baas worden dikwijls lelijke eigenschappen doorgebriefd, veelal in de sfeer van grootspraak en oplichterij. In die zin valt de appel net ver van de boom.

Bron(nen):   The Times