Internetbanners zijn voor simpele geesten

Het was ons al opgevallen dat bezoekers van Welingelichte Kringen amper klikken op de advertenties op de site. Begrijpelijk - die advertenties leiden doorgaans naar loze beloften en klatergoud - maar vanuit zakelijk oogpunt wel jammer.
Maar we snappen het nu: een Amerikaans reclamebedrijf heeft vastgesteld dat er een relatie is tussen opleiding en klikgedrag. Op de grafiek laat de dalende lijn het percentage hogeropgeleiden zien per staat van de VS. De stijgende lijn toont het aantal internetbezoekers dat klikt op een advertentie. En warempel: hoe dommer hoe nieuwsgieriger naar wat er onder de advertenties zit.
We wisten het: u bent te slim voor advertenties. (maar af en toe klikken is wel slim als u deze site een lang leven toewenst...).

Bron(nen):   Readwriteweb