Twitter verliest aan populariteit in Nederland

Nog steeds zijn er in Nederland meer twitteraars dan in de meeste andere landen. Maar er lijkt wel een verzadiging bereikt. Het aantal Nederlanders dat twitter gebruikt is stabiel, maar de intensiteit waarmee die gebruikers het gebruiken loopt wel sterk terug, zegt onderzoeksbureau GfK. Het aantal bezoeken is in vergelijking met een half jaar terug gedaald van gemiddeld 22 keer per week naar 13. Het aantal tweets dat in een week wordt gepost is in deze periode meer dan gehalveerd, naar 3,5. GfK hield voor zijn onderzoek een steekproef onder een panel van 1008 Nederlanders van 13 jaar en ouder. De teruggang is niet toe te schrijven aan een verminderde populariteit onder een bepaalde leeftijdsgroep. Wereldwijd groeit het gebruik van Twitter nog steeds, vooral onder tieners. Volgens de Globalwebindex, een internationale peiling, zijn de afgelopen negen maanden 50 miljoen jongeren gaan twitteren.