Welke geheimen heeft de Nederlandse regering voor Google???

Er hebben 5 zoekresultaten op Google gestaan die de Nederlandse regering niet bevielen. Vier daarvan zijn door Google weggehaald.
Google heeft een handige site gemaakt waarop je kunt zien welke regering verzoeken deed aan Google om pagina's te verwijderen en hoeveel van die verzoeken zijn ingewilligd.
Ook Nederland komt voor, en wel in de categorie 'minder dan 10 verzoeken'. Van die 'minder dan 10' heeft Google 80 procent gehonoreerd.
Puur rekenkundig moeten er dan 5 verzoeken zijn gedaan, want bij minder dan tien en 80 procent past alleen het antwoord vier ingewilligde verzoeken.
Raadsel: welke 5 pagina's wilde de Nederlandse regering weg hebben van Google. En welke staat er nog?
Welingelichte Kringen denkt dat het pagina's waren over Willem Alexander.
Maar wie weet heeft Nederland echte geheimen.
Daarnaast heeft Nederland 67 keer gevraagd om informatie bij Google. Waarover? Geen idee.

Bron(nen):   Google govermentrequests