Afghanistan: het nieuwe media-offensief

Net zo oud als de oorlog zelf is het gelieg over de oorlog. Tegenslagen dienen te worden weggemoffeld, al dan niet plaatsgevonden overwinningen moeten luidkeels worden verbreid.
Het Pentagon heeft een nieuwe strategie ontwikkeld om de voortgang in Afghanistan beter te spinnen want als je alles aan de kale feiten overlaat, is er (veel te) weinig goeds te melden over een oorlog die nu al 9 jaar duurt. 
The Atlantic wist de hand te leggen op een memo - 3 pagina's - waarin de nieuwe gebruiken staan opgetekend. Zo zijn de verhalen die 'embedded' reporters schrijven veel teveel gevuld met oorlogshandelingen. Het is beter als de focus  - dat woord lenen we hier even van een heel andere strateeg, van Bert van Marwijk - wordt gericht op het waarom van de oorlog, met als perspectief: het gezichtspunt van de 'decision-maker.'
Ook zou het goed zijn als met meer begrip wordt geschreven over het doel van de oorlog (terrorisme-bestrijding). Verder kunnen de 'winst en verlies' termen waarin veelal verslag wordt gedaan van het conflict beter worden vervangen door een taal die resultaat suggereert. Het helpt daarbij als er meer briefings worden gegeven door hooggeplaatste commandanten.
Tenslotte wordt aandacht gevraagd voor arme media die zelf toch geen geld hebben voor grondige verslaggeving - juist in die regionen is in de sfeer van beinvloeding nog van alles te bereiken.
Allemaal goede initiatieven, als u het Welingelichte Kringen vraagt, die pr-oorlog is vast wel te winnen. Nu de echte oorlog nog.

Bron(nen):   The Atlantic