Petitie voor faire journalistiek

Op het web gaat een petitie rond die 'handtekeningen' verzamelt van mensen die hun bekomst hebben van de vreemde manier waarop in Nederlandse media over de kabinetsformatie wordt bericht. 
De initiatiefnemers zouden graag een wat andere werkwijze zien van de vele politieke commentatoren die hun verslaggevende werk doen. Er is naar hun zeggen sprake van onrust stoken en tweespalt zaaien, en dat gaat ten koste van onbevangenheid, evenwichtigheid en nuance.
Speciaal de kwaliteitsmedia krijgen ervan langs in hun energieke speurtocht naar de 'vele' tegenstanders in CDA- en VVD-kring tegen een kabinet waarin wordt gewerkt met de PVV. In dit verband wordt gesproken van een hetze. 
Kwaliteitsjournalistiek is volgens de initiatiefnemers ingewisseld voor campagnejournalistiek, een bezigheid die tot voor kort slechts aan De Telegraaf was voorbehouden. Nergens staat geschreven dat zoiets niet mag, zo beweert de petitie, maar 'de journalistiek bewijst zichzelf een slechte dienst door mee te doen aan de ondergraving van de waarheidsvinding en draagt met haar activisme juist bij aan een atmosfeer die zij zo zegt te vrezen als de PVV aan de macht komt.'
Achter de link vindt u de integrale tekst.

Bron(nen):   Petitie