Beeldbericht: kinderen en hun slaapplaats

  
Fotograaf James Mollison: maakte intrigerende portretten van kinderen en van waar ze slapen.