Gebruikers van iPhone en Android, verschillende mensen

De iPhone-gebruiker is een beetje een snob. Langer op het internet, trots op zijn telefoon. De Android-gebruiker is wat behoudender, houdt niet erg van reizen, en heeft vaker een huisdier.
Kijk waar je bij hoort en of het klopt.