Jonge vrouwen zijn groot gebruikers van Twitter, Facebook, maar waarom?

In de Verenigde Staten en ook elders is het gebruik van sociale media als Twitter en Facebook onder jonge vrouwen (tot 29)  veel hoger dan van hun mannelijke leeftijdsgenoten. Dat is raar, want trends die te maken hebben met technologie zijn altijd populairder onder jongens dan onder meisjes.
Jonge vrouwen doen, volgens een groot Amerikaans onderzoek, ook andere dingen, met name op Facebook. Jongens zijn (ook) op Facebook narcistischer. Laten zien hoe geweldig ze zijn. Hun verovering, hun auto, hun dronkenschap. Jonge vrouwen zijn dagboek-achtiger en plaatsen veel meer foto's uit hun dagelijks leven.
Er is nog niet onderzocht waarom vrouwen gevoeliger zijn voor sociale netwerken. Maar logisch zegt ZD-net, is te veronderstellen dat het te maken heeft met het talent van vrouwen om goed te zorgen voor vrienden en bekenden. Verjaardagen te onthouden, vriendschappen bij te houden.
Naarmate de leeftijd stijgt vervaagt overigens het verschil tussen de participatie van mannen en vrouwen aan sociale netwerken, al blijven vrouwen in alle leeftijdsgroepen (althans in de VS) oververtegenwoordigd.

Bron(nen):   ZD-net