Als we mailen liegen we nóg meer dan als we chatten

Volgens een recent onderzoek hebben we online meer de neiging om te liegen. Onderzoekers van de Massachusetts Amherst Universiteit keken naar de eerste ontmoeting tussen 2 mensen, online of tijdens een persoonlijk contact. Hierbij hadden 2 studenten van hetzelfde geslacht telkens een gesprek van 15 minuten via e-mail, een chatprogramma of gewoon in een gesprek. Daarna kregen alle proefpersonen de dingen die ze gezegd hadden op papier. Zo zagen ze zelf hoeveel ze hadden gelogen. Hieruit bleek dat mensen ook in persoonlijke gesprekken liegen, maar online doen ze dat veel meer. Via de mail wordt zelfs nog meer gelogen dan tijdens het chatten.

Volgens de onderzoekers spelen verschillende factoren een rol. Het is makkelijker om te liegen als je iemand niet recht aankijkt. Ook speelt een proces van 'deindividualisatie' mee: als je zowel psychologisch als fysiek verder van de ander verwijderd bent, praat je tegen een 'anoniem' iemand en dat maakt het ook makkelijker om te liegen. Bij het e-mailen komt daar nog bij dat de communicatie asynchroon verloopt. Misschien dat de ander daardoor nog verder van je af staat. Bovendien hoef je niet meteen te reageren en kun je even nadenken over wat je wel en niet gaat zeggen. Hier staat tegenover dat mensen informatie die ze online krijgen sneller wantrouwen en niet zomaar alles geloven wat er tegen ze gezegd wordt.

Bron(nen):   De Morgen  UMass Amherst