De vragen die de lakeien van de Nos stelde aan Geert Wilders

Geert Wilders was een beetje jarig. Al tien jaar draagt hij met zijn PVV bij aan het steeds beklemmender klimaat in Nederland. De Nos mocht hem vanwege dat feestje interviewen, wat bijzonder is, want Geert houdt liever toespraken dan dan hij vragen beantwoordt. Dit waren de vragen voor dit bijzondere interview. Vooral de laatste mag er zijn. ‘Geert Wilders, welkom. Ja, op de dag dat, of althans bijna, de PVV tienjarig jubileum viert. Ehm, had u dat tien jaar geleden kunnen denken, dat we hier zo zouden zitten?’ … ‘Maar u heeft de partij om een bepaalde reden opgericht. Is het iets om te vieren, zat ik me af te vragen.’ … ‘Maar u was een roepende in de woestijn destijds, mensen verklaarden u voor gek.’ … ‘Maar wist u zelf dat het zo belangrijk zou worden?’ … ‘Merkt u dat mensen anders reageren? Ik moet wel eens denken aan Cassandra, de Griekse waarzegster die ook verguisd werd, maar wel gelijk had, oftewel de onheilsprofeet – het woord viel net al – die toch zijn gelijk krijgt. Even los van de analyse van het probleem, maar het staat wel op het netvlies nu. Merkt u dat mensen er anders op reageren nu, dan toen?’ … ‘U hoeft die film [Fitna 2, HvR] niet meer te maken?’ … ‘En nou is uw analyse: dat ligt aan de islam. De islam is een verderfelijke ideologie, zoals u het noemt. En dat is een analyse die niet iedereen deelt. Omdat de meeste mensen zeggen: nee, dit gaat om extremisme, en niet om de islam.’ … ‘Maar dit is een kille analyse die u maakt. Zoals u het ziet. Dat lijkt me geen vrolijk wereldbeeld.’ … ‘Maar het is een soort alles of niets-redenering, die u hier opzet.’ … ‘Maar als u dat zegt, had u dan niet liever de opheffing van uw partij willen vieren?’ … ‘Voelt u zich wel eens een roepende in de woestijn?’ … ‘Maar u bent enorm strijdbaar. Maar met zo’n wereldbeeld vraag ik me wel eens af: bent u wel eens bang?’ … ‘Maar die [Europese landen, HvR] dus niet doen wat u belangrijk vindt.’ … ‘En tegelijkertijd bevindt u zich hiermee in een krachtenveld wat zo heftig is dat ik me wel eens afvraag: is dat nog te beheersen? U maakt de analyse van de externe bedreigingen, maar we zien hier ook in ons land krachten opkomen, emoties opkomen, die misschien moeilijk te beheersen zijn. Heeft u dat gevoel? Deelt u dat, die analyse?’ … [Bevestigend] ‘Frustratie.’ … ‘U zegt dat ze niet gehoord worden. Uw criticasters zeggen: u ruit ze op.’ … ‘Een gevaar voor de democratie, zei de partijleider, eh, de voorzitter van de PvdA.’ … ‘U speelt met vuur, dat is de kern.’ … ‘Maar niemand wil met u regeren.’ … ‘Maar wat wilt u? U heeft een hele uitgesproken manier van politiek bedrijven, laat ik het zo omschrijven, die andere politieke partijen de gordijnen injaagt. Wat heeft u liever, blijft u aan die zijlijn, rammelen aan die poorten, en misschien via die manier, want dat heeft u ook wel eens gezegd hè: op die manier hebben we invloed op wat er gebeurt in Nederland. Of zegt u van nee, ik wil die verantwoordelijkheid nemen en compromissen sluiten en toch meebuigen met wat andere mensen willen?’ ‘U begon uw gesprek met: toen ik mij… eh toen ik wegging uit de VVD, zei een journalist tegen mij: wat zonde, nou horen we nooit meer van u, u zult nooit staatssecretaris of minister worden. Gaan we dat nog meemaken?’ ‘Dat begrijp ik, maar mijn vraag is wel deze. Of krijgen we straks: Wilders, de beste premier die Nederland nooit gehad heeft? Hè, wat ze van Wiegel altijd zeggen.’ ‘En kunnen we dan…. is het mogelijk voor een partij, een man, om premier te worden die eigenlijk niet bereid is om op deze punten waar we het over gehad hebben, concessies te doen?’ … ‘Dank u wel.’ http://nos.nl/artikel/2088385-wilders-geen-concessies-over-terugdringen-islam.html

64 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. Theeke

  Dezelfde lakeien die ook de slippen dragen van de rest van de Haagse bende en dan hoor ik niks. Het NOS Journaal is een instrument van de politieke correctheid dat een groter gevaar is voor Nederland dan de PVV. Waarom is het bij Wilders dan een probleem? We lopen ziende blind achter Rutte en Europa aan de afgrond in.

  • Jaap Aap

   Jij en de rest van de PVV aanhang zijn natuurlijk de enigen met een scherpe en heldere blik. Die zien wat 89,92% van de bevolking ontgaat…

   (in antwoord op Theeke)
   • Theeke

    Ja hoor, ik ben weer gelijk een PVV-aanhanger. Ik loop niemand achterna. Ik probeer het van een afstandje te overzien en dan zie ik dat de politiek en Europa ook niet met oplossingen komen. Maar Wilders wordt dat verweten. Er wordt veel gepraat en gesuggereerd maar intussen gebeurd er niks. Ze falen op vele fronten maar dat mag je niet zeggen. Wilders regeert niet, heeft geen macht maar hij wordt aangevallen.

    (in antwoord op Jaap Aap)
    • HenkDVeldman

     Wilders is althans in Nederland één van de belangrijkste veroorzakers van de huidige problemen in Nederland. En er gebeurd wel degelijk wel wat. Maar alleen al het simpele feit dat jij “geloofd’ dat dat niet zo is is al een blijk van de afschuwelijke invloed die lieden als Wilders c.s. hebben en hadden. Bedenk maar eens dat we aan het eind van de vorige eeuw een half miljoen immigranten/vluchtelingen hadden. Fortuyn vond dat een ramp, maar ondertussen hebben we er totaal geen last (meer) van. Daar komt ook nog eens bij dat zowel nu als toen m.n. het geloof van vluchtelingen als een probleem wordt gezien waardoor sommige mensen hen willen buitensluiten. Dat is dus niets anders dan toe “we” 80 jaar geleden de joden verjoegen.

     Wij hebben totaal geen last van moslims of mensen van welk geloof dan ook en al helemaal niet als ze vluchteling zijn dus er is geen enkele reden om ergens bang voor te moeten zijn.

     Maar al die mensen moeten wel bang zijn voor lieden als Wilders want die vormen wel degelijk een gevaar voor hen en voor ons.

     (in antwoord op Theeke)
     • Burgermans

      Niet echt. De Heer Wilders is een brave, geweldloze democraat die nooit een vlieg kwaad heeft gedaan. Het zijn echt de leerstellingen van de Islam die in Nederland en daarbuiten zorgen voor voor zedenmisdrijven, onderdrukking en terreur.

      (in antwoord op HenkDVeldman)
     • HenkDVeldman

      Noem die “leerstellingen” eens van de islam? Noem ook even of er een mogelijkheid is om eventueel via DNA te laten zien dat m’n zussen en vriendinnen door moslims zijn verkracht, maar dat ze zich zich mogelijk hadden vermomd als christenen of Wilders-volgelingen, omdat ze weten dat je als moslim altijd de doodstraf hoort te krijgen bij verkrachting maar volgens de Bijbel dat alleen geldt als je de vrouw van een ander verkracht, waarbij de vrouw als ze niet om hulp heeft geroepen ook de doodstraf krijgt.

      Kun jij voorbeelden noemen waar je je onderdrukt door moslims voelt?

      Nogmaals welke leerstellingen heb jij zo op het oog?

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Sharia

      De islam erkent geen vrijheid van geloof, geen gelijkheid van man en vrouw, geen scheiding van kerk en staat, geen vrijheid van meningsuiting, et cetera et cetera.

      PS Het Oude Testament is voor Christenen slechts een historisch geschrift en geldt niet als wetboek, slimmerik. We eten gewoon varkensvlees, maken beelden van heiligen en besnijden onze kinderen niet.

      (in antwoord op HenkDVeldman)
     • HenkDVeldman

      Redactie, waarom mogen Burgermans e.a. niet weten dat ze worden voorgelogen?
      Laten we er dan ook maar vanuit gaan dat Wilders c.s gelijk hebben als ze mijn moslimfamilie de grond in trappen.

      Maar ondertussen zijn jullie wel een laf zootje.

      Ik geef controleerbare links die aantonen dat wat sommige mensen soms echt geloven toch echt niet waar zijn en dan wis je het maar.

      Waarom?

      (in antwoord op Burgermans)
     • HenkDVeldman

      Goed hoor. Wil je de Here Wilders danken dat hij je heeft leren te geloven hoe verdorven de islam is en als mensen het weerleggen dat ze dat gewoon doen omdat ze niet willen hebben dat ze gewoon volgens de de leer van Wilders en het jodendom en niet van de islam mensen mo9gen discrimineren. Moslims moeten erkennen dat ze fout zijn. En dat zij het zijn die eeuwenlang de joden en de christenen hebben vervolgd en uitgemoord.

      (in antwoord op Burgermans)
     • HenkDVeldman

      De islam kent wel vrijheid van godsdienst en wel gelijkheid van man en vrouw. Dit in tegenstelling tot het jodendom en christendom. Het jodendom verbied überhaupt het eten van varkensvlees, terwijl de islam slechts “gelovigen” dat verbiedt. Bij het jodendom is besnijdenis verplicht. Bij de islam niet.

      Vrijheid van meningsuiting is juist wel het grote recht en zelfs plicht van de islam. Het is de plicht van Wilders-gelovigen in alle vrijheid de mening van Wilders te verkondigen.

      In de herhaling: Waar zie je islamisering en wat is er fout aan de islam?

      (in antwoord op Burgermans)
     • Ko Herent

      Als het zo’n tolerante religie is waarom moeten de Balinezen dan nu spiritus drinken aangezien legaal er nog niet aan een biertje is te komen?
      Laat ik het dan zo zeggen…ik woon liever in Staphorst dan in Dubai.

      (in antwoord op HenkDVeldman)
     • HenkDVeldman

      Ik denk dat je hiermee toch wel een goed argument hebt. Laten we dus Wilders maar steunen in z’n discriminatie van moslims en hopen dat hij er in slaagt dat iedereen een moslim die die ziet en die weigert toe te geven een verdorven persoon te zijn met een verderfelijke ideologie waar je nooit mensen mag discrimineren het land uit te zetten.

      Tevens moet de regering eisen dat in Dubai bier gedronken mag worden anders zal de VS met steun van Israël er sancties komen jegens Bali. Hierbij mag men bombardementen niet uitsluiten.

      (in antwoord op Ko Herent)
     • Ko Herent

      Geen kinderachtige wending geven aan mijn argument. Ik praat ook nog niet eens over jongetjes van 13,14 jaar oud zonder hand….ze hadden een broodje gestolen in Saoedi-Arabië.

      (in antwoord op HenkDVeldman)
     • HenkDVeldman

      Inderdaad. Nu heb je wel een goed argument. Laten we de moslims dus toch maar vervolgen. Alleen zit ik nog wel met één probleem. Hoe verbergen Nederlandse moslims hun afgehakte handen, danwel hoe het komt dat je nergens in een “islamitisch” land nooit mensen met afgehakte handen ziet rondlopen? En nog iets. Bij afvalligheid kennen joden de doodstraf. Moslims ook. Er zijn in Nederland een paar honderdduizend afvalligen. Waar zouden de lijken verborgen zijn?

      Zou daar niet een onderzoek naar moeten komen?

      Zou jij niet eens willen proberen om via geheime informatie er achter zien te komen? Jij bent in Saudi Arabië geweest. Jij hebt die ellende gezien van die afgehakte handen.

      Misschien zou het in Nederland op humane wijze bij Marokkaanse jochies toegepast kunnen worden.

      Overigens hoe vind je het dat als een vrouw door een Nederlander verkracht wordt (en dat komt vele malen vaker voor) dat ze dan er soms ook niet over durft te praten.

      Zou dat kunnen zijn omdat ze door moslims wordt bedreigd?
      Mijn zussen hebben er nooit over gehad toen ze verkracht werden. Ik ben ook ooit verkracht. Laten we hopen dat het door moslims is gebeurd al deed de man zich voor als een christen.

      Maar misschien nog een detail om over na te denken.
      Je hebt het over mensen die uit een “achterlijke en barbaarse cultuur” komen en die hier niets te zoeken hebben.

      Wat doe jij hier dan evenals de vele volgelingen van Wilders? Zou je alsjeblieft nu al ver weg willen gaan uit dit content?

      Want nog steeds is het een feit dat Wilders c.s. dit land heel veel schade heeft toegebracht en ook nog zal blijven doen.

      (in antwoord op Ko Herent)
     • Ko Herent

      Als het handen afhakken toegepast zou worden op Marokkaanse jongens zou je nog weinig handschoenen verkopen aan de El Rojen Bieten. Opsporing verzocht kunnen ze beter in het Arabisch uitzenden en af en toe Nederlands ondertitelen. Wat een afval van de mensheid, om te spugen.

      (in antwoord op HenkDVeldman)
     • HenkDVeldman

      Zie je hoe verknipt jullie soort mensen zijn? En om nog even te refereren aan de gruwelijke misdaden die moslims op hun geweten hebben. Er zijn tussen ’30 en ’45 ongeveer een kwart miljoen joden op gruwelijke wijze gedwongen door Marokkaanse jongetjes zich te laten deporteren naar Marokko. Een gruwelijke tijd hebben ze er gehad En het ergste was dat pas na de dood van de koning ze in ’56 hebben kunnen vluchten naar de Joodse Staat waar ze inmiddels veilig waren omdat de joden er inmiddels 800.000 moslims het land hebben kunnen uitzetten.

      Helaas zitten er nu nog een miljoen, Het is wel mooi dat in ieder geval in 2014 er weer 2200 moslims op keurig joodse wijze zijn afgemaakt nadat 3 moslimfanaten 3 joodse jongetjes hadden vermoord. Het is zo jammer dat veel van de moslims zijn weggedoken. Nu lukte het om 11.000 slechts gewond te raken.

      (in antwoord op Ko Herent)
     • Ko Herent

      Heb ik nou gelijk of niet dat de meerderheid op Opsporing verzocht ” lichtgetint is”, noordafrikaans uiterlijk enz enz.? Je kunt wel weer je schoolboekjes er bij halen maar de praktijk….daar gaat het om.

      (in antwoord op HenkDVeldman)
     • HenkDVeldman

      Ja, daar heb je wel een punt. Echter bijvoorbeeld bij “Opgelicht” zie je duidelijk mensen die sterk op jou lijken.

      Ik ben diverse malen door mensen zoals jij besodemieterd dus. Eén keer heeft het me ƒ 10.000 gekost. Oplichting komt duizenden keren voor. Zie hier eens https://www.welingelichtekringen.nl/politiek/543570/criminele-en-foute-pvv-toppers-de-tussenstand-van-1-februari-2016.html

      Sta jij er tussen? Aardig is ook hoe vaak Dion Graus genoemd wordt. Die heeft heel even een periode van islamisering gekend. Namelijk toen hij z’n vrouwen sloeg tijdens het oplichten. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Dion_Graus#In_opspraak

      (in antwoord op Ko Herent)
     • Ko Herent

      Je bent de kluts kwijt wat mij betreft. Nou weer Graus er bij halen.

      (in antwoord op HenkDVeldman)
     • HenkDVeldman

      Sorry, je hebt gelijk. We spreken af dat moslims wel degelijk altijd hun vrouwen in elkaar slaan en dat toen jij het deed dat slechts deed omdat moslims je er toe dwongen.

      Tevens moet er een fonds worden opgericht voor de schade die jij hebt ondervonden nadat je je vrouwen hebt geslagen die je hebt opgelopen aan je knokkels.

      Bedenk dat je dat grote voordelen biedt. Je kunt wel ontkennen dat je je vrouwen hebt geslagen, maar dan wordt je er geen cent beter van.

      Verder dienen alle zwendelaars die achter Wilders staan en zitten vergoed worden voor de manier waarop ze te kakken worden gezet terwijl ze juist voor mensen als jij opkomen.

      (in antwoord op Ko Herent)
     • Ko Herent

      Ga morgen maar weer lekker schoffelen met je hesje aan want de weg ben je al enige tijd kwijt geloof ik.

      (in antwoord op HenkDVeldman)
     • HenkDVeldman

      Je beweert dus dat ik de weg kwijt ben als ik zeg dat mensen als jij doodordinaire racisten zijn en dat jullie wel degelijk om allerlei kutsmoezen moslims en anderen voortdurend discrimineren? Als meisjes huilend weglopen omdat zij volgens de leer van jullie omdat ze een hoofddoekje dragen heel slechte mensen zijn? Zij mogen niet discrimineren. Joden bijvoorbeeld wel.

      Mohammed heeft gezegd dat jullie geen joden mogen discrimineren. Daarmee zat hij dus vast al fout.

      En het was vast die reden dat jullie soort mensen daarom miljoenen joden hebben vermoord. Want zouden jullie dat niet hebben gedaan dan zouden jullie mogelijk islamitisch zijn.

      En dan hadden jullie bijvoorbeeld ook niet miljoenen moslims mogen vermoorden.

      Hoe ellendig zou dat zijn geweest in islamitische landen. De Nederlanders hadden in Indonesië dan nooit 150.000 mensen mogen afmaken.

      (in antwoord op Ko Herent)
     • HenkDVeldman

      Sorry. Ik had Graus er niet bij moeten halen. Immers jij bent gelijk aan Graus neem ik aan. Het is inderdaad idioot dat ik één persoon noem. terwijl er duizenden als Graus zijn, w.o. jij.

      (in antwoord op Ko Herent)
     • Jos

      Kinderachtig is het juiste woord, als ik de bijdragen van dhr Veldman overlees op dit draadje. Alle valse en flauwe discussie-tactiekjes komen voorbij: het ridiculiseren van de tegenstander, diskwalificeren met insinuaties en het in de mond leggen van volkomen onredelijke, hyperbolische beweringen. Komt ontzettend onnozel en onbetrouwbaar over, maar op de een of andere manier verbaast me dat ook niet van een geloofsfreak: de redelijkheid is ver te zoeken.

      (in antwoord op Ko Herent)
     • HenkDVeldman

      Je hebt gelijk Het zijn mensen die uit een achterlijke cultuur komen, terwijl jij juist uit een hoogstaande cultuur komt. Het is al lang bewezen dat moslims achterlijk zijn omdat ze gewoon beweren dat je geen joden mag vervolgen, niemand mag discrimineren, respect hebben voor iemand anders geloof en vrouwen op handen dragen. Toch wel mooi dat in ieder geval de mensen uit een hoogstaande christelijke en joodse cultuur tenminste miljoen van die achterlijke moslims om zeep hebben gebracht. En dat ze tevens hun superioriteit bewijzen om klaar te krijgen op basis van hun geloof 4 miljoen Palestijnen te verjagen of te vermoorden. Zoiets hebben inferieure moslims niet klaar gekregen.
      Vind je eigenlijk dat de joden gelijk hebben als ze zeggen dat Jezus een fout kereltje is en dat het gewoon een truukje van Mohammed was toen hij verklaarde dat jezus juist één van de beste luitjes was geweest die ooit was geboren?

      (in antwoord op Jos)
     • Jos

      Er valt echt geen touw vast te knopen aan je berichtjes, “Henk”. ‘… hij er in slaagt dat iedereen een moslim die die ziet en die weigert…’ eh… Misschien eerst even rustig nadenken over een steekhoudend argument en dan iets tikken? Maar oh, wacht, (geloofs)gekkies en rustig nadenken, dat gaat niet samen natuurlijk.

      (in antwoord op HenkDVeldman)
     • HenkDVeldman

      Akkoord. Ik geef toe dat Ko Herrent heel steekhoudende argumenten heeft en dat ik die dus maar gewoon moet pikken en derhalve m’n familie door Wilders en z’n volgelingen moet laten discrimineren.

      Vooral ook omdat het natuurlijk logisch is dat als je ergens in een land geen bier mag drinken dat je dan hier in Nederland daarvoor mensen er ter verantwoording voor mag roepen.

      Is dit steekhoudend genoeg?

      En moet ik misschien degenen die mijn familie bedreigden en schofferen excuses aanbieden omdat ik en m’n familie dat niet pikken en kwaad worden?

      (in antwoord op Jos)
     • Burgermans

      De islam is een fascistische ideologie die overal dood en verderf zaait. Jezus was een geweldloze en bezitloze liefdesprediker, Mohammed een oversekste woestijnrover. Dat zie overduidelijk terug in de verschillen van de intussen Europa en het Midden-Oosten.
      Europa (Christendom): verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, democratie
      Midden-Oosten (Islam): onverdraagzaamheid, terrorisme, barbarij en onderdrukking

      (in antwoord op HenkDVeldman)
     • Jos

      Meneer “Veldman” is een tot de islam bekeerde jood die graag trolt en de discussie vervuilt door mensen woorden in de mond te leggen. Heel vervelend. Een paar maanden geleden liepen er hier ook een paar zogenaamde ex-Balkanners rond met dezelfde trucjes. Doodzwijgen die boel.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      Toch leuk om deze Allahoe Akbar even met zijn neus op de feiten te drukken, Jos.

      (in antwoord op Jos)
     • HenkDVeldman

      Welke feiten waren dat ook al weer? Dat moslims stiekem vrouwen verkrachten terwijl ze zich vermommen als mensen die op jou lijken? En dat het een schande is dat als mijn zusters en vriendinnen niet willen toegeven dat dat is gebeurd omdat ze immers wel aan de besneden lul konden zien hoe verachterlijk dat geloof van moslims is?

      (in antwoord op Burgermans)
     • HenkDVeldman

      Waarom gebruik je de woorden van Wilders? Hitler was een katholiek. Wilders was een katholiek. Wie hebben de joden vervolgd? Natuurlijk zijn er gruwelijke slachtingen door moslims aangericht in Irak onder de christelijke Amerikanen in 2003. Zo’n 4700 maar liefst. Als de christenen er toen niet een half miljoen moslims hadden afgemaakt was het aantal vele malen groter geweest.
      Hete zelfde hebben we kunnen zien bij de communisten. In Vietnam e.o. hebben 55.000 eveneens zeer christelijke Amerikanen het leven gelaten. Er woonden toen 55 miljoen communisten in dat land. Dat houdt dus in dat 1:10.000 Vietnamezen een Amerikaan heeft vermoord. Als de VS niet met steun van god 5,5 miljoen goddelozen hadden vermoord zouden op z’n minst 60.000 dappere soldaten het leven hebben gelaten.

      In de vorige eeuw zijn 170 miljoen mensen in Europa om zeep geholpen door meestal christenen. Het nobelste volkje ter wereld.

      Hoeveel moslims hebben in Arabische landen elkaar afgemaakt in die periode?

      Overigens nog wel eventjes een vraag waar je misschien wél op kan komen en waardoor mogelijk jullie toch wel gelijk hebben.
      Wanneer en hoe vaak hebben communistische en/of islamitische landen ons in het vrije beschaafde westen aangevallen?

      Mijn teller staat op 1. Dat was toen Rusland het christelijke Duitsland aanviel. Gemeen toch?

      (in antwoord op Burgermans)
     • Burgermans

      1. Hitler was een nationaal-socialiste en geen Katholiek. Hitler een enorme hekel aan het Katholicisme.
      2. De islam is fascistisch omdat het aan alle inhoudelijke kenmerken van het nationaal-socialisme voldoet: Jodenhaat, vrouwenonderdrukking, homofobie, censuur, straatgeweld, gelijkschakeling, anti-kapitalisme. Het enige verschil is dat de nazi’s het Volk centraal stelden en de Moslims de Oemma.
      3. Het Christendom heeft in 1500 jaar ons Europese barbaren omgevormd tot beschaafde mensen. De islam heeft in 1500 jaar de eens zo beschaafde Midden-Oosterlingen omgevormd tot barbaren, precies het omgekeerde dus.
      4. Europa is duizend jaar lang onafgebroken aangevallen en bezet door Moslims (Moren en Turken).
      5. Aan de vruchten herkent men de boom. De vruchten van de Christelijke beschaving zijn verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid, Verlichting en mensenrechten. De vruchten van de islamitische beschaving zijn corruptie, onverdraagzaamheid en terreur.

      (in antwoord op HenkDVeldman)
     • HenkDVeldman

      Zie je hoe je je kwaadwillig maar steeds blijft volhouden hoe kwaadaardig de islam is?

      Jodenhaat, vrouwenonderdrukking, homofobie e.d. hebben totaal niets met de islam te maken.

      Hitler was wel degelijk een katholiek, maar hij heeft afstand van de “kerk” genomen. Wilders was ook katholiek, maar geloofd niet meer in een god.

      Je hebt uiteraard gelijk dat Europa 1500 jaar beschaafd is geweest. Vandaar dus dat ze de joden verjoegen naar landen waar ze tot ’50 nog zaten. dus Arabische en islamitische landen.

      Het is wel mooi dat christenen heel verdraagzaam zijn en dat ze er voor zorgen dat onverdraagzame mensen die weigeren zich op een christelijke en joodse manier af te laten maken zoals dat al duizenden jaren is gebeurd helaas nu nog niet een zelfde verdraagzame behandeling kunnen krijgen. Maar wel mooi dat in ieder geval in islamitische en Arabische landen men er positiever tegenover staat.

      Anders zoude de “verdraagzamen” immers het nooit klaar hebben gekregen er miljoenen mensen af te maken.

      Maar nogmaals. Het is in het belang van Wilders om mensen te besmeuren en vals te beschuldigen. Daarvoor krijgt hij de hartelijke steun van de Joodse Staat.

      Wat is jou belang?

      Waarom maken jullie soort mensen mijn moslimfamilie zo “smerig” zoals jullie dat ooit deden bij m’n joodse familie?

      (in antwoord op Burgermans)
     • Ko Herent

      En het straatbeeld is minder prettig met die hoofddoeken, pyjama’s en tiende hands jasjes.

      (in antwoord op Burgermans)
     • Theeke

      Nogmaals, ik loop niemand achterna maar ik probeer de zaak te overzien. Welke problemen veroorzaakt Wilders dan in Nederland en zet dat eens af tegen wat de gevestigde orde aan problemen veroorzaakt in Nederland. En wat zie jij gebeuren in Europa dan? Eind vorige eeuw kreeg Nederland 50.000 asielaanvragen te verwerken in 1994 en dat nam daarna af. Het SCP denkt dat er 200.000 tot 250.000 vluchtelingen in Nederland leven. Deze schatting is gebaseerd op personen die zijn geboren in landen waar veel vluchtelingen vandaan komen. Het gaat daarbij voor een deel om mensen die om een andere reden dan asiel naar Nederland zijn gekomen. Ook de tweede generatie en gezinsherenigers worden meegeteld. De meeste vluchtelingen komen uit Irak, Afghanistan, Iran en Somalië.​Waar haal jij een half miljoen vandaan? De integratie wordt intussen als mislukt beschouwd. Volgend jaar worden er 90.000 van die schatjes verwacht en ze gaan nooit meer terug. Als dat zo door gaat zal Nederland nooit meer hetzelfde zijn. Als ze met genoeg zijn krijg je vanzelf last van ze. Ze komen niet om te integreren. Maar uitzonderingen bestaan altijd. Je zou bijvoorbeeld “De ondergang van Nederland” van Mohamed Rasoel eens moeten lezen. Kijk ook eens wat Zweden mee maakt.

      (in antwoord op HenkDVeldman)
   • Jos

    Hoe kom je tot deze conclusie? Ik zie alleen dat Theeke terecht opmerkt dat die NOS-hoofden zelden kritisch interviewen, dus niet alleen in ‘t geval van Wilders, en dat niemand er dan over valt.

    (in antwoord op Jaap Aap)
  • HenkDVeldman

   We spreken af dat in Nederland een Joodse Staat wordt gecreëerd waar alleen joden mogen wonen en zeker geen moslims. Dat is heel eenvoudig. Je wordt jood en dan mag je gewoon volgens de joodse wetten en volgens god miljoenen mensen vermoorden.

   (in antwoord op Theeke)
   • Jos

    Oh wacht, je bent een gekkie. Verspilde moeite.

    (in antwoord op HenkDVeldman)
   • Theeke

    Deze moet je even uitleggen. Hoe kom je tot deze stelling? Helemaal zelf ontwikkeld

    (in antwoord op HenkDVeldman)
    • HenkDVeldman

     Nee, ik ben niet aan het “trollen”. Ik ben jood in die zin dat m’n oma en opa dat waren. Ik kan me vestigen (terugkeren) in Israël (De Joodse staat) op basis van de Wet op de Terugkeer (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_op_de_Terugkeer )
     Er zijn inmiddels 4 miljoen Palestijnen slachtoffer van de Joodse Staat. Mensen die niet mogen terugkeren nadat zij en/of hun ouders rond ’50 er zijn verdreven. Mensen van wie hun voorouders er eeuwen er woonden.
     Tevens mensen die meestal een geloof hebben die elke vorm van discriminatie verbiedt en ook zich keert tegen de jodenvervolging.

     Daar komt ook nog eens bij dat niet alleen t.t. van WOII miljoenen joden zijn gevlucht baar “islamitische” landen, maar dat dat ook eeuwenlang is gebeurd toen joden uit Europa moesten vluchten.
     Waarom moesten de Palestijnen hun land inleveren?
     Volgens de joden omdat de joden het land van god hadden gekregen. Dat is dan ook te lezen in o.a. Deuteronomium 7.
     Wie hebben de joden eeuwenlang vervolgd?

     (in antwoord op Theeke)
 2. Point

  Dit artikel: Zuur, Zuurder, Zuurst! Alle Wilder haters verplicht kijken. Hoor je het ook eens van een ander.

 3. Jos

  Ah, Vrij Nederland geeft niet de antwoorden van Wilders weer ‘omdat die het citeren niet waard zijn.’ Is dat “Vrij”? Nee. Het is dezelfde censuur die ‘de lakeien van de NOS’ destijds toepasten op Janmaat, door hem weg te draaien bij zijn zendtijd politieke partijen. Het is het dreinende kind dat de oren dichtstopt omdat het de argumenten van de tegenstander niet wil horen. Ik zou er bijna sympathie voor Wilders van krijgen.

  Verder snap ik niet zo wat er mis is met deze vragen. Wat wil deze gewezen eindredacteur van dit gewezen ex-weekblad nou eigenlijk zeggen?

  • HenkDVeldman

   Heb jij een idee om er voor te zorgen dat mensen jou en Wilders gehoorzamen als jij tegen die mensen zegt dat ze hier niet horen of dst ze moeten leren onderdanig te zijn aan Wilders en jou?

   (in antwoord op Jos)
 4. Burgermans

  Heerlijk, die zuurgraad van links omdat ze kunnen het niet hebben dat de Heer Wilders de politicus van het jaar is en de lijsttrekker van de virtueel grootste partij.

  PS Lakeien is meervoud.

  • HenkDVeldman

   Daar heb je een heel sterk punt. Links weigert maar steeds toe te geven dat ze fout zitten omdat ze altijd voor mensen zijn opgekomen zoals vroeger de joden en nu ook weer voor islamitische vluchtelingen, terwijl iedereen weet dat ze dat gewoon doen om stemvee te trekken.

   Links die op een sluwe manier het klaar krijgt om als men vraagt waar de islamisering uit bestaat dan wel wat “rechts” zoal heeft gepresteerd, dat men weer extra kosten moet betalen omdat men met de bek vol tanden staat, omdat immer ALTIJD als links heeft (mee)geregeerd het beter gaat met Nederland, terwijl het omgekeerde het geval is als alleen “rechts” regeert.
   Linkse mensen zijn de meest verachtelijke mensen. Hitler vond dat ook al.

   (in antwoord op Burgermans)
   • Jos

    Hitler was links. Hij had een afschuw van het grootkapitaal en industriëlen, veel elementen uit onze huidige verzorgingsstaat zijn door de NSDAP in gang gezet, hij wilde de massa hervormen naar een ideale mens, het heet niet voor niks nationaal-socialistisch en Volkswagen is maar één voorbeeld van wat hij toegankelijk wilde maken voor de massa. Even afgezien daarvan: het werkt meestal niet erg in het voordeel van je argument als je Hitler aanhaalt als een medestander.

    (in antwoord op HenkDVeldman)
    • Jaap Aap

     Beste @disqus_GjFzC8ZuaW:disqus met opmerking als deze “Hitler was links. Hij had een afschuw van het grootkapitaal en industriëlen” schaar je jezelf wel heel definitief onder die “domme massa” die heropgevoed moet worden.

     Door wie laat ik in het midden maar terug naar school zou een goed begin zijn…

     Wat lichte achtergrond lectuur voor je ter voorbereiding op je heropvoeding:
     http://www.reformed-theology.org/html/books/wall_street/chapter_07.htm
     http://www.jta.org/1932/10/20/archive/sun-writer-says-industrialists-support-hitler-no-pogroms-if-nazis-attain-power
     en nog heel veel andere bronnen die precies het tegenovergestelde illustreren van hetgeen jij beweert…

     (in antwoord op Jos)
     • Jos

      Ziehier, de hoon en het dédain die zo typerend is voor zij die gelovigen in de Linkse Leer – inclusief de ‘school’ waar je me naar terug wil sturen: je komt bij me over als een maoist die de afvallige het Rode Boekje nog eens toestopt. Ons is inderdaad lang geleerd dat Hitler ‘rechts’ was, omdat hij als tegenstander van Stalin werd geponeerd. Of zij echter zulke ideologische rivalen waren valt te betwijfelen, ze werkten t/m de mei-invallen in ieder geval samen. Het kwam de populariteit van het overwinnende communisme ook niet ten goede om het ‘socialisme’ in het woord ‘nationaal-socialisme’ teveel te benadrukken. Zo is ons geleerd om in dit soort kromme tegenpolen te denken.

      Je obscure bronnen zijn weinig overtuigend. Zo kan ik ook nog wel wat opscharrelen van het net – probeer de discussie helder te houden, Jaap. Dus zonder denigrerend op de man te spelen – moeilijk, ik weet het. Ik sta altijd open voor een inhoudelijke discussie, semantisch voor mijn part, want die is al heel interessant: wat is rechts, wat is links?

      Als je als definitie van ‘rechts’ ‘conservatief’ aanhoudt, was Hitler dat bijvoorbeeld bij lange na niet. Hij vond dat er nogal wat mis was met de bestaande orde en sloeg voortvarend aan het ‘hervormen’. In het verlangen van respect voor autoriteit echter zou je hem onder rechts kunnen scharen. Een andere definitie voor ‘rechts’ is het liberalisme, dat van de individuele vrijheid. Daar was Hitler ook helemaal niet van gediend; de massa was ondergeschikt aan zijn leer en als iedereen maar deed waar hij zin in had kwam hij weinig verder met zijn ideale maatschappij. Veel structuren in het Derde Rijk doen dan ook erg denken aan die in de Sovjet-Unie, zoals het Kraft Durch Freude programma, de heropvoedings- en vernietigingskampen in de aanloop naar een ideale mensheid. Als je, zoals jij volgens mij, de nogal simplistische en infantiele theorie aanhangt dat ‘links’ voor ‘goed’ staat (hebben we het rode boekje weer) en ‘rechts’ voor ‘slecht’, tsja, dan begrijp ik wel waarom je zo ‘hahaha’ op de kast zit. Je diskwalificeert jezelf daarmee onmiddellijk als redelijk en zinnig denkend mens, moet ik zeggen.

      (in antwoord op Jaap Aap)
     • Jaap Aap

      @disqus_GjFzC8ZuaW:disqus ik was niet degene die begon mensen etiketjes op te plakken als links, noch mensen bestempelde als “domme” massa en het had over heropvoeden… Maar dat terzijde.

      Labels als links en rechts zijn inderdaad onzinnig. Daarover lijken we het eens. Maar het lijkt je er niet te van weerhouden mij als “links” en ” een maoist die de afvallige het Rode Boekje nog eens toestopt” af te schilderen. Ik kan je echter verzekeren dat ik alles behalve ben maar ben bang dat dit je niet overtuigt.

      Waar we het schijnbaar wel over eens zijn is dat zowel “links” and “rechts” bekend zijn met dictatoriaal gedrag. Niet zo gek want extreem links en rechts zijn net zo dicht bij elkaar als de uiteinden van een ring die bijna dicht is.

      Waar je argument jegens Hitler = links mank gaat is je bewijs van zijn afkeer voor industrie en industriëlen. Dat wordt dor geen enkele bron bevestigt. Integendeel!!! Zij financierden hem en hielpen hem in het zadel.

      (in antwoord op Jos)
     • Jos

      Niks te ‘integendeel’. Hitler wilde een Duitsland dat zelfvoorzienend was, in 1932 kondigde hij alvast de hoofdlijnen van een vierjarenplan aan (hij was toen nog niet aan de macht maar we hebben het hier over zijn ideologie) – een staatsbemoeienis waar industriëlen meestal hard voor wegrennen. Natuurlijk heeft de Bouw- en wapenindustrie later gretig naar de grote staatsopdrachten gegrepen, binnen het bestek van de planeconomie die het Derde Rijk was, maar dat zegt meer over het opportunisme van die industriëlen, wederom niets over de liefde van hitler voor het kapitalistische model. Zoals Burgermans hierboven al opmerkt: Hitler begon zijn carriëre, net als Mussolini, als socialist.
      (Wat betreft je eerste alinea: Ik wees op het misprijzen van VN voor wat in hun ogen, klaarblijkelijk, het domme volk is – dat kan je dus niet als mijn mening in mijn mond leggen. Ik laat je niet wegkomen met dit soort retorische trucjes, terug naar de schoolbanken, Apie!)

      (in antwoord op Jaap Aap)
    • Jaap Aap

     Ben je bekend met de uitdrukking: de vlag dekt de lading niet?

     “Hitler was links. het [NSDAP] heet niet voor niks nationaal-socialistisch”.
     Hahahaha. Als je heropvoeding mislukt kun je altijd nog komediant worden.

     (in antwoord op Jos)
     • Burgermans

      Je kunt wel dom lachen maar toch heeft Jos wel degelijk een punt, Apie. Zowel Hitler als Mussolini begonnen hun politieke carrière als socialisten. De aanhang van de nazi’s bestond uit voornamelijk uit arbeiders. Het Derde Rijk was een heuse verzorgingsstaat met uitstekende sociale voorzieningen. Het partijprogramma van de NSDAP had dan ook meer overeenkomsten met de SP dan de VVD.

      (in antwoord op Jaap Aap)
     • HenkDVeldman

      Dat klopt inderdaad maar het is “normaal” als je via het “volk” de macht wil grijpen. M’n opa zat 6 dagen in de week in Duitsland. Hij was chauffeur voor een Zweeds bedrijf in Nederland en leverde er goederen af (melkmachines) bij boerderijen en hielp hen om de apparatuur te bedienen.

      Hij had inderdaad bewondering voor Hitler wegens z’n hervormingen in zo korte tijd. (in ’38) en sloot zich in Nederland aan bij de NSB. Echter na 2 maand had hij door dat het met die club niet klopte althans in Nederland. De jodenhaat was er slechts een onderdeel van.

      Hij zat ervóór bij de SDAP, maar die club “presteerde niks”, wat logisch was omdat die immers nog nooit in de regering hadden gezeten zoals dat nog nooit het geval was geweest bij een linkse partij. Hij was ook lid van de NVV. Leden ervan hadden te maken met een beroepsverbod.

      Hitler moest ook niets hebben van vakbonden, maar hij zorgde er dus wel voor dat de arbeiders aan het werk kwamen.

      (in antwoord op Burgermans)
   • Heldoppantoffels

    Links zijn de meest verachtelijke mensen? Jeetje dat is wel een heel sneue stelling hoor. Ik vind de linkse partijen prima alleen niet waar het gaat om integratie en de immigratie van islamitische mensen.

    (in antwoord op HenkDVeldman)
    • HenkDVeldman

     Natuurlijk zijn mensen die links zijn niet de meest verachtelijke mensen. Maar dat wordt wel door sommigen zo verkocht, omdat ze immers opkomen voor bepaalde bevolkingsgroepen.

     Jij refereert er ook weer aan. Wat mankeert er aan ‘islamitische mensen”? En hoe dan ook, het zijn voornamelijk de “linkse” clubs die het meest er aan doen aan de integratie van mensen. Die integratie wordt echter bemoeilijkt doordat sommige mensen hen afwijzen. (En echt, ik heb er ervaring mee gehad toen ik nog in wijkorganisaties zat. Mijn als “niet-westers” uitziende familie heeft er ook nog steeds regelmatig mee te maken, net als m’n vrouw als coördinator hulpdiensten)
     Ik ben nieuwsgierig wat voor problemen je hebt met “islamitische mensen”.

     (in antwoord op Heldoppantoffels)
     • Heldoppantoffels

      Allereerst mijn oprechte complimenten over de wijze waarop je de discussie aangaat!

      Ik heb zelf ruime ervaring opgedaan in het dagelijkse leven met islamitische mensen, of het nu op een voetbalveld is, in de kroeg of gewoon op straat.
      De afgelopen decennia zag ik dat de linkse partijen weinig constructief waren als het aankwam op een kritische blik ten aanzien van integratie van mensen uit een andere cultuur. Ieder puntje van kritiek werd opzij geschoven als racisme, onzin en werd op geen enkele manier serieus genomen. Volgens mij ligt dit ook aan de basis van de irritatie bij de ‘rechtse’ mensen ten aanzien van de linkse partijen/mensen.
      Die kritiek acht ik heel terecht.
      Wat mij betreft heeft de insteek van linkse partijen de afgelopen decennia laten zien dat zij bevolkingsgroepen niet nader tot elkaar brengen.

      In de praktijk zie ik weinig tot geen zelfkritische houding bij Islamitische mensen als het gaat over behoorlijk integreren en natuurlijk kunnen we een hele discussie aangaan over wat integratie nu werkelijk is maar de kwestie gaat ook over beleving. Een van mijn vrienden is notabene een Turk uit de 2e generatie, hij is een voorbeeld van hoe integratie er in mijn beleving uit zou moeten zien. Dus er zijn wel uitzonderingen, maar ik beleef het gros al vele jaren in toenemende mate als anti-westers en men laat daarbij nogal wat afwijkend gedrag zien waaraan ik mij ernstig stoor.

      De laatste jaren stemde ik SP omdat de maatschappij naar mijn mening te asociaal wordt, teveel macht bij de elite van banken, farmaceuten en teveel politici die handelen naar het belang van toekomstig werkgevers.
      Tussen ‘de islam’ en het westen zie ik het niet meer goedkomen en dat dwingt mij tot het maken van een keuze waarvan ik nooit heb gedacht deze echt te moeten maken…namelijk wil ik het risico lopen dat Nederland een semi-islamitische staat gaat worden met alle ellende die daaruit voortkomt? Mijn antwoord daarop is heel duidelijk, nee! Wat valt er na deze conclusie nog voor mij te kiezen? Ik wil geen PVV stemmen maar zie geen andere oplossing meer.

      (in antwoord op HenkDVeldman)
 5. Lex

  Ik proef zoveel afgunst en rancune in de media in de politiek vooral bij media met linkse trekjes .

  Er zijn veel politiek correcte linkse figuren die bijna korsten op Geert Wilders. Dit zegt meer over deze mensen dan over Geert Wilders zelf.

  Geert Wilders heeft een grote taak de islam minimaliseren in nederland de islam beheersbaar maken liefst verbieden maar dit is een onhaalbare taak wat op te veel weerstand stuit.

  Dat de islam een gevaar aan het vormen is in europa in ons eigen land dat is langzamerhand een feit aan het worden.

  Er zijn eerst bloedige aanslagen nodig voordat dit door gaat dringen tot de domme linkse multiculti knuffelaars.

  Als er geen streng beleid gevoerd gaat worden dat is het niet de vraag of er een bloedige aanslag komt maar wanneer.

  Als we maar islamitische immigranten maar eindeloos toe laten word het nederlandse volk vervangen door een islamitische cultuur met uiteindelijk de sharia.

  Immigreren word steeds aanlokkelijker.

  • HenkDVeldman

   Laat even zien wat islamitische immigranten zoal voor een gevaar vormen? Wilders heeft bevolen dat je dat moet geloven.

   Noem eens de punten op en dan zal ik bekijken of mijn moslimfamilie het land uitgezet moet worden dan wel de bak in moeten draaien als ze weigeren zich vals te laten beschuldigen door Wilders. Moslims mogen niet discrimineren. Mogen bijvoorbeeld ook niet aan jodenvervolging doen. Kennen vrijheid van godsdienst. Je mag nooit mensen dwingen zich te bekeren. Vrouwen zijn op een bepaalde manier “hoger” dan mannen. Ze hebben meer rechten, minder plichten.

   Vertel eens hoeveel slachtoffers moslims de afgelopen 70 jaar in Europa hebben gemaakt. Vergeet even de massamoord op Theo van Gogh in Nederland.

   (in antwoord op Lex)
   • Lex

    Wilders houd ons een spiegel voor die toch wel redelijk realistisch is. Bijna altijd zijn de uitspraken die hij doet op feiten gebaseerd.

    Wat de “gelukzoekers” vluchtelingen betreft ga je eens wat beter verdiepen in het hedendaagse nieuws en je krijgt vanzelf antwoord op al je vragen.

    Tegenwicht op vele opmerkingen en uitlatingen.

    http://www.infowars.com/over-110000-migrants-have-already-crossed-into-europe-by-sea-in-2016/

    https://ejbron.wordpress.com/

    (in antwoord op HenkDVeldman)
    • HenkDVeldman

     je spreekt de groots mogelijke nonsens en je links zijn die van extreem-rechtse sites.

     Mazar vertel me anders maar even hoe die islamisering bijvoorbeeld er uit ziet en als we misschien voorkomen door in ieder geval moslims en andere gelukszoekers gewon eventueel af te maken hoeveel beter we het er dan zouden hebben.

     Zouden we misschien ook die half miljoen die tussen ’90 en 2000 hier op een sluwe manier zijn binnengeslopen ons stiekem islamiserend en onderdrukkend ook maar het land moeten uitzetten?

     Vertel jij eens je avonturen toen je een moslim tegenkwam en hem beval toe te geven dat hij een inferieur en slecht persoon is. en dat hij helemaal fout zit omdat hij in Irak zich gewoon door christelijk Amerikanen dient te laten afslachten omdat de moslims nog steeds niet hun wapens hebben laten zien.

     Ook dienen de moslims toe te geven dat zij al eeuwenlang hebben meegewerkt om te voorkomen dat de Joodse Staat na 3400 jaar er weer zou komen.

     Tevens dienen ze natuurlijk schadevergoeding te betalen voor de bommen die de VS en Israël op hun huizen moesten laten vallen.

     (in antwoord op Lex)
 6. Ko Herent

  Het is steldeN 3hut..

 7. Motto

  Iemand als Wilders is keihard nodig in de Nederlandse politiek. Naast zijn standpunten over islam, immigratie en EU (waar hij groot gelijk in heeft) is hij met zijn PVV eigenlijk ook de enige echte oppositiepartij in ons nepparlement. Iemand die luistert naar de mensen hetgeen de politieke elite al jaren niet meer doet.

Reacties niet toegestaan