Hoeveel doen peilingen er nog toe?

Opiniepeilers bleken de afgelopen tijd nogal onbetrouwbaar. Zowel bij Brexit als bij de door vrijwel niemand voorspelde zegen van Donald Trump. 'Peilingen creëren een eigen werkelijkheid en dienen te vaak om een bepaald narratief te ondersteunen', dat zeiden verschillende experts in NRC Handelsblad. Bij De Wereld Draait Door verdedigt de ervaren opiniepeiler Maurice de Hond zijn peilmethode.  Ook aan tafel Sywert van Lienden die de methode van Maurice de Hond 'een beetje hocus pocus' noemt. Bekijk het fragment: