Trump (en Alec Baldwin) slaan een aanval van aliens af

Terwijl Rutte manhaftig de Turken buiten de stadspoorten hield trotseerde Donald Trump als commander in chief een invasie van aliens