Twitter plaagt Trump weer met domme spelfout

Het is niet de eerste en het zal ook niet de laatste kolossale spelfout zijn, die Trump maakt in een haastig getypt bericht op Twitter. In een poging om rechter Brett Kavanaugh te verdedigen sprak hij over 'false acquisitions' in plaats van 'false accusations'. Hoewel de Amerikaanse president de tweet binnen tien minuten verwijderde, was het kwaad al geschied. Brett Kavanaugh is kandidaat-rechter voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Hij wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de foutief gespelde tweet nam Trump het op voor zijn favoriete kandidaat. Twitter vermaakte zich uitstekend met de taalkundige misser.

Bron(nen):   The Huffington Post