Waarom Frits Bolkestein de NRC wegdeed

Media
door Admin
zaterdag, 02 oktober 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
NRC Handelsblad bestaat 40 jaar en komt vandaag met een speciale jubileumbijlage.
Het eerste dat opvalt is dat de krant zichzelf hier niet op iedere pagina feliciteert - er wordt een enkele keer zelfs met enige spot over het eigen bestaan geschreven. Tussen alle gebruikelijke luim zijn 2 stukken opvallend. Ten eerste een kort interview met J.L. Heldring die vertelt dat hij zoveel brieven krijgt die hij ook allemaal beantwoordt. Vooral vrouwen krijgen er geen genoeg van hem te schrijven en daarbij worden ook de meest intieme zaken aangeroerd. Er is een correspondente die hem sinds 1973 met brieven bestookte. Helaas is ze onlangs overleden. Venijniger is een interview met Frits Bolkestein over de vraag waarom hij NRC Handelsblad niet meer wil lezen. Antwoord: de politicus in ruste ergert zich wild aan de voorheen liberale krant.
Zo vindt hij het cultuurrelativisme - zelf noemt hij het postmodernisme - in de krant onverdraaglijk. Het idee dat de ene cultuur niet verheven zou zijn boven de andere, zoals nog viel te lezen in het hoofdcommentaar van Folkert Jensma op de dag dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten, acht hij ongehoord. 'Heeft de persoon die dit geschreven heeft wel eens rondgekeken in het Midden-Oosten?' Bolkestein stoort zich zeer aan de weinig liberale koers van de krant (die overigens in de beginselverklaring van 40 jaar geleden - en gisteren vol trots opnieuw afgedrukt - op luide toon wordt beleden) en noemt de meeste journalisten 'lui en onwetend.' Overigens gloort er enige hoop nu een Belgische hoofdredacteur is aangetreden. Hopelijk trekt hij de krant in liberaler vaarwater, zo zegt Bolkestein.
Wie weet, tot op heden gaat het dagelijkse gescheld op Bolkesteins VVD in ieder geval onverdroten voort in de NRC, in afwachting van nieuwe consignes.
[Vandaag te koop in de kiosk]