Links of rechts: Hoe goed gaat ‘t met Nederland?

Gaat het bij de verkiezingen om links of rechts? Voor of tegen Europa? Arm tegen rijk? Grote of kleine overheid? Ja.  Maar het gaat ook om deze vraag: Gaat het goed met Nederland? Linkse partijen zijn – even simpel houden – pessimistisch. Op alle thema’s benadrukken ze wat er mis is in ons land: Onderwijs, zorg, huizenmarkt, banen, pensioenen. De VVD is kampioen-positivo. Natuurlijk, er valt op veel terreinen van alles te verbeteren maar vergeleken met de analyses van GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en PvdA kijken de liberalen veel opgewekter tegen het leven aan. Van links levert dat het verwijt op dat de VVD de ogen sluit voor veel problemen. Of botweg: “De VVD is asociaal”. Op rechts vinden we ook de PVV van Geert Wilders die de kiezers vertelt  dat het radicaal mis gaat met Nederland als we zijn zin niet doen (uit Europa, immigratie bestrijden). Pessimistisch verhaal dus. Ook belangrijk: Deze campagne is super-nationalistisch. Het gaat natuurlijk ook over Europa maar dan vooral over de binnenlandse gevolgen (‘Krijgen we ons geld terug van de Grieken?’). Verder is het binnenland wat de klok slaat. Nederland kibbelt en kissebist achter de dijken. Alsof de rest van de wereld niet bestaat. Toch - voor het bredere perspectief - maar eens vergelijken met het buitenland: Hoe gelukkig, welvarend, sociaal zijn we vergeleken met andere landen?
 • Hoe welvarend zijn we? We staan op nummer 10 in de wereld. Mooi!
 • Hoe goed hebben we het? De OECD heeft de Better Life Index. Nederland staat solide in de Top Tien: We staan onder: Australie, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland, Canada. Boven: Luxemburg, Finland, Engeland, Duitsland, Frankrijk.
 • Kunnen we concurreren met andere landen? Een aanwijzing voor de economische kracht van Nederland. Ons land steeg recent naar een zeer eervolle vijfde plek.
 • Hoe oud worden we? Dat is een algemene aanwijzing voor gezondheid, welvaart  en de kwaliteit van de zorg. De gemiddelde leeftijd stijgt gestaag.  Nederland staat in de top twintig (18de). We staan onder Zwitserland, Italië, Zweden, Frankrijk. Boven België, Duitsland, Finland, Luxemburg, Denemarken en de VS.
 • Hoe gelijk/ongelijk is het inkomensnivo? Een aanwijzing of een land sociaal is of niet. Is er wel/geen eerlijk delen? Qua inkomensgelijkheid staat Nederland ook in de top tien. Nog verder nivelleren?
 • Hoe goed is onze gezondheidszorg? Nederland scoort goed: Het hangt er beetje vanaf welke bron je raadpleegt. De ene keer zijn we zesde, een andere keer 17de. Kan nog beter? Vast wel. In elk geval staan we boven meer dan 180 andere - ook Europese - landen.
 • Zuiverheid van de politiek. Is er corruptie in een land? Dat zegt iets over de kwaliteit van de politici en het systeem. Nederland staat in de top 10 (zevende plek)  van niet-corrupte landen.
 • En pensioenen? Wereldwijd staan we aan de top. Er zijn vijf landen die een levensvatbaar systeem. Nederland staat er bij.
 • En werkloosheid? Akelig voor wie het treft maar laag vergeleken met heel veel - ook Europese - landen
 • Infrastructuur tenslotte: 'Excellent'.
Zijn er dus geen misstanden in Nederlandse verpleeghuizen? Geen arme alleenstaande Bijstandsmoeders? Kansloos werkloze jongeren? Graaiers met krankjoreme inkomens? Criminelen die geen genade verdienen? Misstanden in de gezondheidszorg? Het antwoord op alle vragen is 'ja'. Maar het is in al die gevallen maar een klein deel van het hele verhaal. Laten we eens trots zijn op wat 16 miljoen Nederlanders in de loop van de jaren - met hulp van linkse en rechtse kabinetten- hebben gepresteerd. We zijn beter voorbereid op de toekomst dan heel veel andere landen. Prettige verkiezingen gewenst. En dat de beste moge winnen!

2 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. kletsmajoor

  Pessimisme is je lot als je alles langs de meetlat van een perfectionistisch ideaal legt.

  Optimisme is je deel als je inziet dat de enigszins chaotische manier waarop mensen samenleven toch verbetering oplevert.

 2. Rudi Donker

  Donkeredagen AWBZ fraudes Zorg & Kwelzijnsrijksmaffia + etterende bemoeizucht

  het weergeven van fraudes in de Welzijns en gezondheidszorg i.v.m. de opvang van dak en thuislozen in Nederland

  zaterdag 19 juni 2010

  De politieke belazermoraal in Nederland

  De afgelopen 26 jaar heeft de Nederlandse samenleving een zware economische tijd opgelopen dankzij de voortdurende CDA en PvdA regimes die onze bevolking geestelijk en financieel onderuit heeft gehaald.
  Door de verzelfstandiging van woningcorporaties vanaf 1987 tot 1995 met de bruteringsoperatie toenemende aantallen dak en thuislozen zowel gezinnen als alleenstaanden door huisuitzettingen,door de duurdere huur en energie en ziektekosten en verlaging van de inkomens en door verhoging van belastingen en premies een toename van voedselbanken en inbreuken op de levens en gezinssfeer door relatiebreuken en echtscheidingen en sociale neergang.
  Dit is met opzet gebeurd en met middelen die het menselijke verstand te boven gaan omdat dit sluipend is gebeurd via beleid middels de zogenaamde economische voorspoed en de daaraan gekoppeld de werk en consumptieslavernij die de burgers zoet moest houden en gelijk daar achteraan de veelheid van wet en regelgeving die uitlopen op pure betutteling en inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jong en oud.
  Dit gebeurde onder het bewind van de christelijke koopmanselite op het Binnenhof met de hand op de bijbel om zo een maakbare samenleving te creeren waar iedereen zich maar schikt naar de voorschriften van het CDA,PvdA en de andere politieke partijen die het parlement vertegenwoordigen,mocht u de gedachte hebben dat er een volksvertegenwoordiging aanwezig is in het parlement die voor uw belangen op komt zowel individueel of collectief dan kunt u dit gerust vergeten.
  Zij hebben gezamenlijk de Nederlandse samenleving en alles wat opgebouwd is met noeste arbeid en met gemeenschapsgelden uitverkocht en u de burgerlijke inspraak ontnomen.
  Elk lands economische en sociale ontwikkeling komt voort uit de voorgeschiedenis,wel u weet hoe onze geschiedenis eruit ziet,daarom heeft u nu demissionair Minister-President het al die tijd gehad over het VOC tijdperk met roof,bedrog en moord en de daaruit voorkomende graaiculturen tot op de dag van vandaag.
  Onze “democratische maatschappij” is nu in handen gekomen van nationale banken,profit-instellingen en verzekeraars en multi-nationals die met uw gemeenschapsgelden overeind worden gehouden om zo via het maatschappelijk middenveld met zijn christelijke normen en waarden u onder de duim houden en uw leven en zelfstandig denken en handelen gaan controleren.
  En dit gebeurt zonder Europese verdragen en de Universele Verklaring voor de rechten van de Mens na te leven en een ieder die hier tegen in protest gaat krijgt tegenwerking vanuit de politiek te verduren in zijn of haar persoonlijke levenssfeer en word het recht tot een zelfstandig bestaan ontnomen.
  Werden onze lage landen en de bewoners in de 8ste eeuw na Christus gekerstend oftewel geevangeliseerd met het zwaard en het schild door de christelijke bezetters onder de bescherming van Graven en Hertogen en de legers die hun volgde,nu leggen de moderne christenen vertegenwoordigd in de culturele elite hun wil op aan het volk middels evangelische huurlingenlegers zoals het leger des heils e.a. met de chantage van geen bekering,dan ook geen onderdak,voedselvoorziening en medische zorg.
  En daarbij word inbreuk in de persoonlijke levenssfeer middels de rechterlijke macht,sociale diensten en woningcorporaties en burojeugdzorg en reclassering niet geschuwd door onze dictatoriale en plunderende rijksoverheid.
  Let wel, u heeft totaal niets te maken met het barbaarse VOC tijdperk en u hoeft u zich ook niet schuldig te voelen van wat er toen is gebeurd,dit kan allemaal op het conto geschreven worden van die christelijke koopmanselite die de aanzet gaf tot de plunderingen en vervolgingen van andere volkeren en bezettingen van andere gebieden.
  Maar zij laten u wel voor de rekening opdraaien en wassen zelf hun handen in “christelijke onschuld” en spelen mooi weer met uw geld waar u werkend krom voor ligt en later als u bejaard bent dan word u weggeparkeerd achter de geraniums in een vezorgingshuis wachtend op was en voederbeurten en hopend op een dagje uit.

Reacties niet toegestaan