Gemeenten en provincie gaan op de schop!

Rutte en Samson luisteren naar Generatie Z… Het hiërarchische en ondoorzichtige bestuursmodel dat we in Nederland hanteren past totaal niet bij de manier waarop Generatie Z een land zou besturen, kwam verleden jaar duidelijk naar voren uit Generatie Z. Lodewijk Asscher las het boek, stuurde een dank briefje aan de uitgever en reageerde zeer positief. Samson en Rutte staan kennelijk nu ook open voor de grote verandering en mening van Generatie Z. En ja, die hebben ze. Dat blijkt ook wel uit het parlement Z! Het meest basale niveau is de deelraad (als je in een grote stad woont), daarboven staat de gemeente, daarboven de provincie en daar weer boven het rijk. De waterschappen (alsof Generatie Z ook maar enig idee heeft van wat dat zijn) lopen daar dan weer doorheen en bevinden zich ergens tussen de gemeente en de provincie. Generatie Z zou dat graag veel simpeler zien. Je hebt een regionaal netwerk, bestaande uit stadsregio’s of mini-provincies, waarbinnen je als individu zelf allerlei zaken kunt regelen die van directe invloed zijn op je dagelijkse leven. Denk hierbij aan onderwijs, zorg, landbouw, cultuur, sociale zaken en economische zaken. Deze regionale netwerken zijn onderdeel van een landelijk netwerk, dat wat we nu het rijk noemen.  Binnen dit netwerk worden zaken geregeld die uitstijgen boven de lokale netwerken. Denk hierbij aan binnenlandse zaken (inclusief justitie en verkeer), buitenlandse zaken, defensie en financiën. Milieu is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en daarmee onderdeel van alle netwerken. In het centrum van al deze netwerken staat de premier. Hij is het centrale aanspreekpunt en hij is er verantwoordelijk voor dat de netwerken functioneren. De premier is de webmaster. Net als voor iedere webmaster geldt dat het vooral zijn taak is verbindingen te leggen en de onderlinge communicatie te bevorderen. De webmaster is verantwoordelijk voor cohesie en samenwerking binnen de netwerken. De webmaster verwijdert blokkades, breekt muren af en doorbreekt grenzen. De Nederlandse maatschappij is een netwerk en Generatie Z zou dat ook graag vertaald zien naar de manier waarop we onszelf regeren. De eerste stappen worden nu gezet. Nu de overheid zelf nog.    

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. Kruisnet

    Het opdelen van de maatschappij in generaties staat haaks op het netwerkdenken en is een relikwie uit het vorige millennium. Maar sommige vastgeroeste marketeers kunnen niet zonder hun labeltjes.

Reacties niet toegestaan