"PVV in de knel; Groen Links in hoek waar klappen vallen"

Mootz
zondag, 08 juli 2012 om 16:40
welingelichtekringen header 1
De onrust rondom opstappende kamerleden van de PVV heeft de PVV in de peiling geen goed gedaan. Hoewel nog bijna 2/3 deel van de kiezers uit 2010 opgeven weer PVV te stemmen daalt de winst van kiezers uit andere partijen naar vrijwel nul, zo blijkt uit de Ook de totale groep potentiele kiezers is naar een minimum gedaald (18%). Daarmee wordt het voor de PVV steeds moeilijker om uiteindelijk op 12 september op de score van 2 jaar geleden uit te komen (24). De VVD die vorige week wegzakte, profiteert van deze daling van de PVV. Het bindt haar kiezers duidelijk beter dan vorige week, mede omdat het verkiezingsprogramma goed bij een aanzienlijk deel van de kiezers valt. Iets wat ook in 2010 het geval is geweest. De VVD stijgt van 26 naar 29 zetels en de SP staat nu nog maar 2 zetels voor (-1). Bij de andere partijen zien we een stijging van CDA (+1), PvdA (+1), ChristenUnie (+1) en een verlies van Groen Links (-1) en D66 (-1). Met name Groen Links zit in de hoek waar de klappen vallen. Het houdt nog maar ongeveer een derde deel van de kiezers van 2010 vast. Slechts door de lijsverbinding met PvdA en SP scoort men deze week nog 5 zetels in plaats van de 4 die op basis van het percentage stemmen gehaald zou worden. Op een groot aantal van de puntn uit het verkiezingsprogramma van de VVD wordt door de eigen kiezers, de andere kiezers aan de rechterkant, maar ook een redelijk deel van de kiezers aan de linkerkant positief gereageerd. Dat betreft zowel materiele punten, zoals “spaargeld tot 35.000 wordt niet belast” (77%), “onbelaste reiskostenvergoeding blijft bestaan” (71%), “verhoging arbeidskorting voor werkenden” (62%). Als immateriele punten, zoals “strengere straffen voor criminelen” (75%), “strenger migratiebeleid” (55%). En een meerderheid is het ook eens met het verlagen van de Nederlandse bijdrage aan de EU met 2 miljard (69%) en het verlagen van de ontwikkelingshulp met 3 miljard (54%). Dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als je aflost (58%)en dat de ambtenaren tot 2014 geen salarisverhoging krijgen (62%) is ook een voorstel waar de meerderheid van de Nederlanders het mee eens is. Een ruime meerderheid van de kiezers vindt het begrijpelijk dat de VVD in haar verkiezingsprogramma afstand neemt van afspraken uit het Lente-akkoord. 54% geeft aan dat men wel verwacht dat die punten door de VVD direct na de verkiezingen weer worden weggegeven.