AI kan El Niño beter voorspellen dan meteorologen

El Niño, de golfstroom die al heel wat natuurrampen heeft veroorzaakt, blijft lastig te voorspellen voor meteorologen. Meestal zien ze pas een half jaar van tevoren dat hij op komst is en dan is het al te laat om nog voldoende maatregelen te nemen. Nu is er kunstmatige intelligentie ontwikkeld die al veel langer van tevoren weet dat El Niño er aan komt.

Onderzoekers hebben de AI (artificial intelligence) geleerd een link te leggen tussen de temperaturen van de oceanen en de komst van El Niño. Daarvoor werden er meer dan honderd jaar aan weersverschijnselen aan dit zogenoemde neurale netwerk toegevoegd plus nog eens duizenden simulaties.

Het programma is nog niet perfect, maar kan wel met 74 procent zekerheid voorspellen of El Niño eraan komt. Dat is nog altijd 20 procent meer dan de huidige klimaatmodellen schrijven de klimaatwetenschappers in vakblad Nature. Volgens hen kan de AI anderhalf jaar van tevoren al inschatten of de golfstroom komt of niet.

El Niño is een warme golfstroom in de Grote Oceaan, die ervoor zorgt dat het koude zeewater in het oostelijk deel van de oceaan opwarmt. Bij de evenaar kan het water daardoor tot wel drie graden warmer worden dan normaal. Dit heeft grote gevolgen voor het weer in de aangrenzende werelddelen en leidt onder meer tot extreme droogte, bosbranden, overstromingen en aardverschuivingen.