“Motors tot elf keer vervuilender dan auto’s”

Ze zijn kleiner en lichter dus je zou het niet verwachten, maar motorfietsen en ook scooters en driewielers zijn vele malen vervuilender dan gewone auto's.

Ze stoten tot elf keer meer koolmonoxide uit en zes keer meer stikstofoxide. Dat blijkt uit een Franse studie van het ICCT (International Council on Clean Transportation). Oorzaak is dat motors en scooters niet aan dezelfde Europese emissienormen hoeven te voldoen als auto's.

De Fransen hebben de uitstoot van koolmonoxide, stikstofoxide en fijnstof gemeten in Parijs tussen 18 juni en 16 juli 2018. Bijna 180.000 voertuigen, waaronder 3.455 motors en scooters passeerden de meetportalen. Daaruit bleek dat motoren 11,1 keer meer koolmonoxide uitstoten dan auto's en 6,1 keer meer stikstofoxide.

Jens Müller, Air Quality Manager bij de European Transport and Environment Federation, laat weten dat de laatste jaren sterk de nadruk is komen te liggen op de uitstoot van auto's. Hij betreurt het dat het verschil in emissienormen ooit is ontstaan.