Nederland gaat niet ‘op slot’. Maar hoe moet het dan verder met de stikstofcrisis?

Landbouwminister Carola Schouten beloofde gisteren aan de bouwers dat er weer gebouwd gaat worden. Ook de boeren mogen voorlopig gewoon door boeren, maar hoe moet het dan verder met de stikstofcrisis?

Maximumsnelheid
De snelste en eenvoudigste maatregel is het verlagen van de maximumsnelheid van 130 naar 100 kilometer per uur. Daarmee bespaar je 4 procent stikstof. Net voldoende om de kleinere bouwprojecten weer door te laten gaan. Dat is niet genoeg om te voldoen aan de eis van de rechter om de stikstofneerslag in natuurgebieden aanzienlijk te verminderen.

Om tijd te winnen zal het kabinet de rechter vragen om 'een algemene drempelwaarde' in te mogen voeren. Dan kunnen er meer projecten doorgaan. Half december doet de Raad van State daar uitspraak over.

Veehouderij
De grootste winst valt toch echt te behalen bij de veehouderij, die verantwoordelijk is voor 46 procent van de stikstofneerslag in de natuur. Maar het kabinet is verdeeld over de maatregelen die moeten worden getroffen.

Het lijkt erop dat er veel geld moet worden uitgetrokken om boeren te laten stoppen of over te laten stappen op kringlooplandbouw. Maar behalve dat dit op veel verzet stuit in de samenleving kost het ook veel tijd om boeren uit te kopen en stalsystemen om te bouwen.

En tijd, die heeft Schouten eigenlijk niet. Ze zei het zelf al: "Tijd is mijn vijand."