‘Moderne stal stoot meer stikstof uit dan gedacht’

Het slechte nieuws stapelt zich op voor het kabinet: uit een nieuwe analyse van het CBS blijkt dat moderne veestallen meer stikstof uitstoten dan gedacht.

Het statistiekbureau heeft mestmonsters geanalyseerd om het stikstofgehalte te vergelijken met de waardes van een internationaal rekenmodel. Daar kwamen hogere waardes uit dan in de praktijk zijn gemeten. Vermoedelijk wordt het stikstofverlies in de lucht onderschat.

Het trieste is dat dit geldt voor alle stallen dus ook die waarin tienduizenden euro's zijn geïnvesteerd in luchtwassers en emissie-arme vloeren. Die technieken leveren geen milieuwinst op, aldus Trouw.

Het CBS benadrukt dat het nog gaat om experimenteel onderzoek, maar een woordvoerder laat al wel weten dat de fabrikanten van milieubesparende technieken mogelijk hun producten beter doen voorkomen dan ze zijn. "Het rapport maakt duidelijk dat emissie-arme stalsystemen maar weinig resultaat opleveren", zegt onderzoeker Nico Ogink van de Wageningen Universiteit in Trouw.

Bron(nen):   Trouw