Expert Wageningen: Halvering veestapel niet nodig

Om de stikstofcrisis op te lossen is een forse inkrimping van de veestapel een optie. D66 pleit zelfs voor een halvering van alle kippen, varkens en vooral koeien in Nederland. Toch is dat helemaal niet nodig zegt een expert uit Wageningen.

Martin Scholten, directeur dierwetenschappen aan de Wageningen Universiteit, zegt in tv-programma De Monitor dat inkrimping van de veestapel een mogelijke oplossing is, maar niet de beste. Hij pleit voor innovatie.

“Er zijn hele grote reducties mogelijk. Tot wel 80, 90 procent,’ zegt Scholten. Met name op het gebied van de omgang met mest is veel winst te boeken. “Mest komt nu vaak in een kelder van de stal terecht. Dat is de plek waar broeikasgassen en ammoniak ontstaan. Daar ontstaat het probleem, niet bij het varken zelf.”

Volgens de expert zijn er nieuwe emissieloze stallen mogelijk waarbij ammoniakuitstoot in de stal wordt voorkomen.