Greta Thunberg: ‘De schoolstakingen hebben niks opgeleverd’

De wereldwijde golf van schoolstakingen voor het klimaat in het afgelopen jaar heeft "niets bereikt", omdat de uitstoot van broeikasgassen is blijven stijgen, zegt Greta Thunberg in Madrid.

Thunberg, die in haar eentje begon en nu symbool is van miljoenen boze jongeren , sprak vóór een mars door het centrum van Madrid. Ze zei dat hoewel kinderen over de hele wereld alarm hadden geslagen, dit "niet heeft vertaald in actie" van regeringen.

"Ik ben een activist en we hebben meer activisten nodig," zei ze. "Sommige mensen zijn bang om te veranderen - ze proberen ons wanhopig het zwijgen op te leggen."

Zodra er geloofwaardige plannen liggen van regeringen houdt ze op met actievoeren. Want daar gaat het om: dat de ondergang wordt vermeden. “We kunnen zo niet doorgaan; het is niet normaal dat kinderen school overslaan en we willen niet zo doorgaan - we willen graag actie van de machthebbers. Mensen lijden en sterven vandaag. We kunnen niet langer wachten. '