Wat we moeten/kunnen eten om de aarde bewoonbaar te houden

Een derde van alle fatale uitstoot komt door ons eten. Als we de klimaatverandering willen stoppen, zullen we ons voedingspatroon dus moeten wijzigen.

De Duitse wiskundige en neuro-informaticus Manuel Klarmann maakt het tot zijn levenstaak ons daarbij te helpen.

Hij richtte elf jaar geleden in Zürich de start-up Eaternity op. De tien medewerkers van dit bedrijf houden zich bezig met de vraag hoe we de CO2-balans van voedsel kunnen berekenen en – verbeteren. Aan het FD vertelt hij wat de gemiddelde mens mag eten om de aarde voor mensen bewoonbaar te houden.

Gemiddeld maximaal 100 gram rund- of varkensvlees en 1,75 liter melk per week, aangevuld met granen, peulvruchten, groentes of aardnoten.

'Er zijn drie belangrijke problemen: omzetting van land, dus het kappen van bossen voor plantages of weidegrond. Ten tweede de broeikasgassen die vrijkomen door verdamping bij de bemesting. En ten slotte natuurlijk de methaanuitstoot door de veeteelt, met name door koeien.'

Kalfsvlees is het ergste (ook voor die kalfjes trouwens):  "Een kilo papaja’s dat per schip uit Brazilië komt, is verantwoordelijk voor ongeveer 2 kilo CO2. Als ze met het vliegtuig komen is dat 9 kilo. Zeker niet goed, maar de balans is altijd nog beter dan bij een kilo Emmentaler, die 9,5 kilo CO2 veroorzaakt. En bij kalfsfilet dat helemaal bovenaan de index staat, zitten we op 64,5 kilo CO2."

Het FD vraagt of hij weleens bang is dat we niet meer gewoon van eten kunnen genieten als we alleen nog op basis van data eten.

'Tegenvraag: u heeft in 2050 uw kleinzoon op bezoek en die vraagt: opa, waarom hebben jullie de hele wereld opgegeten? Wat antwoordt u dan? Omdat het zo lekker was?'

Bron(nen):   FD