Verbijsterende video toont hoeveel van de aarde in brand stond in 2019

Bosbranden teisterden de aarde van Afrika tot Antarctica en van Australië tot Syrië. Een video van het Copernicus programma laat in 92 seconden zien hoeveel branden er dit jaar op de wereld hebben gewoed.

Sommige delen van de planeet stonden vrijwel het hele jaar door in brand, anderen, zoals in Australië, alleen in het zomerseizoen. Zelfs boven de poolcirkel woedden meer dan 100 branden.

Door de branden komen er meer broeikasgassen in de lucht én zijn er minder bomen en andere vegetatie om CO2 te absorberen. Daarnaast vormt het vuur natuurlijk ook een bedreiging voor mensen en hun woningen.

Naar schatting is er sinds het begin van 2019 bijna 6.400 megaton CO2 vrijgekomen als gevolg van bosbranden. Dat is overigens vrij gemiddeld vergeleken met afgelopen jaren.

Bron(nen):   Science Alert