‘CO2-uitstoot van 13 grootste melkveehouders even groot als die van het hele Verenigd Koninkrijk’

De dertien grootste melkveehouderijen op aarde stoten gezamenlijk bijna evenveel broeikasgassen uit als het hele Verenigd Koninkrijk, de zesde economie ter wereld.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Amerikaanse Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP). Daarin tonen onderzoekers aan dat de klimaatimpact van de dertien grote melkgiganten nog steeds toeneemt. In de twee jaar na het klimaatakkoord van Parijs van 2015 steeg hun gezamenlijke emissie met 11 procent. Eerdere rapporten gaven ook al aan dat de consumptie van melkproducten en vlees in rijke landen drastisch omlaag moet om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

De Europese directeur van het IATP, Shefali Sharma is duidelijk: "De toename van het aantal grootschalige stimuleringsmaatregelen voor de zuivelsector moet worden gestopt. Het zorgt er alleen maar voor dat de sector steeds meer macht krijgt en productie en emissies toenemen. De toekomst van de planeet hangt ervan af."

Meer dan 90 procent van de emissies van de zuivelindustrie is afkomstig van de koeien zelf meestal in de vorm van methaan. Onderzoek toont aan dat alle plantaardige melk, zoals soja- of havermelk tot veel minder uitstoot leidt.

Het rapport van het IATP concludeert dat de uitstoot van de grootste melkveebedrijven ter wereld steeg van 306 miljoen ton CO2 in 2015 naar 338 miljoen ton in 2017. De totale jaarlijkse CO2-uitstoot van het Verenigd Koninkrijk bedraagt 350 miljoen ton.

Bron(nen):   The Guardian