Waarom het goed is om ogen te schilderen op de billen van een koe

Vee in Nederland is relatief veilig. Een verdwaalde wolf wil nog wel eens een paar schapen doden, maar de koe heeft in principe van niemand wat te vrezen (behalve dan van de mens). Hoe anders is dat in landen waar wilde dieren en kuddes vee moeten samenleven. Het is daar een serieus probleem voor boeren. Maar er is een oplossing.

Met name leeuwen vallen in delen van Afrika regelmatig koeien aan. Dat is een behoorlijke kostenpost voor sommige boeren. Daarom wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de dieren van elkaar te scheiden, maar dat lukt niet altijd, omdat bijvoorbeeld hekken niet hoog genoeg zijn. Niet zelden komen er dan wapens aan te pas.

Maar onderzoekers hebben een vreedzamere oplossing bedacht: geschilderde ogen op de billen van koeien. Veel grote katachtigen volgen hun prooi een tijdje en vallen dan van achter aan vanwege het verrassingselement, redeneren de onderzoekers. Regelmatig stoppen ze echter de jacht als hun prooi hen ziet.

Ogen en kruisjes
In de Okavango-delta in Botswana hoopten de wetenschappers het verlies aan vee tegen te gaan door het trucje met de geschilderde ogen. Meer dan 2.000 dieren werden in drie groepen verdeeld: een derde kreeg ogen op hun achterwerk, een derde kruisjes en een derde helemaal niets. Van de onbeschilderde koeien werden er 15 gedood door wilde dieren. De koeien met ogen op hun billen bleven allemaal in leven. Van de koeien met de kruisjes stierven er vier.

Er zijn wel twee kanttekeningen. Ten eerste is de vraag of de ogen nog beschermend werken als elke koe ze heeft en er dus geen onbeschilderde dieren meer over zijn. Ten tweede kan er gewenning optreden, waarbij de wilde dieren de ogen uiteindelijk zullen negeren. Maar in principe lijkt het trucje dus wel te werken.

Bron(nen):   Science Alert