Zeewier in koeienvoer kan uitstoot methaan met 82 procent verminderen

Koeien leveren via de uitstoot van methaan een aanzienlijke bijdrage aan de totale emissie van broeikasgassen op aarde. Maar wetenschappers hebben daar mogelijk een oplossing voor gevonden: zeewier door het voer zou de hoeveelheid methaangas die koeien opboeren met 82 procent verminderen.

De uitstoot van één koe staat gelijk aan 25.000 kilometer autorijden per jaar. Methaan is een van de schadelijke gassen die de opwarming van de aarde versterkt. Om de uitstoot van koeien te verminderen hebben wetenschappers vijf maanden lang zeewier toegevoegd aan het voer van de dieren. De uitkomst bevestigde eerder onderzoek: het zeewier drong de hoeveelheid methaangas met 82 procent terug.

“We hebben nu degelijk bewijs dat zeewier in veevoer een efficiënte manier is om broeikasgassen te verminderen en dat de werkzaamheid niet afneemt na verloop van tijd”, zegt Ermias Kebreab, de onderzoeksleider van de University of California. Voordeel is ook dat het zeewier de melkproductie en de smaak van het vlees niet beïnvloedt. Zaak is nu om voldoende van het zeewier te vinden om de koeien te kunnen voeren. Minder of geen vlees eten is natuurlijk ook een manier om de uitstoot van methaan te verminderen.