Plastic blijkt veel duurder dan gedacht: 2,8 biljoen euro extra kosten

Plastic is misschien goedkoop of zelfs gratis in aanschaf, maar daarna beginnen de kosten pas. Voor iedere euro die de productie kost, komt er nog 9 euro bovenop om de troep op te ruimen. Voor 2019 komt dat wereldwijd neer op 2,8 biljoen euro aan extra kosten, schrijft de Volkskrant.

En als we niets doen, is dat bedrag tegen 2040 nog eens verdubbeld, schrijven onderzoekers van Dalberg Global Development Advisors, die hun onderzoek uitvoerden in opdracht van het Wereldnatuurfonds. Ze becijferden alle externe kosten van plastic. Ten eerste is er de CO2-uitstoot die moet worden gecompenseerd. Plastic wordt gemaakt van olie en daarbij komt CO2 vrij.

Vervolgens betaalt de samenleving voor het verzamelen en verwerken van plastic, maar de grootste kostenpost is het plastic dat in zee belandt. Daardoor daalt de visstand, waardoor er minder opbrengsten zijn uit zee. Ook is het slecht voor het toerisme. Toeristen gaan vervuilde stranden mijden.

Dit soort studies is echter wel met onzekerheden omgeven. De exacte afname van vis in de zee of kosten van vervuilde stranden is moeilijk in te schatten. Maar Ernst Worrell, hoogleraar energie en grondstoffen aan de Universiteit Utrecht, benadrukt in de Volkskrant dat een goede poging is gedaan en dat de uitkomst 'alarmerend' is.

"We staan pas aan het begin van onze kennisontwikkeling van de impacts van plastic op het milieu, maar deze wel erg scheve verhouding tussen de werkelijke kosten en wat de vervuiler betaalt, is hoe dan ook alarmerend."

Bron(nen):   De Volkskrant