Veel Europese rivieren zijn te smerig

De helft van alle Europese rivieren en waterlopen is ernstig vervuild door chemicaliën zoals pesticiden. De wateren in Noord-Europa zijn smeriger dan in Zuid-Europa, omdat er veel meer industrie is. Dat blijkt uit een Amerikaanse analyse van gegevens van milieudiensten afkomstig van 4.000 plaatsen. De onderzoekers denken dat de risico's nog worden onderschat, omdat overheden maar beperkt controleren. Ze stellen dat de meerderheid van de Europese rivieren en waterlopen ecologisch is aangetast of bedreigd met een groot verlies aan biodiversiteit. Pesticiden, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, brandvertragers op basis van broom en vuilwerende stoffen in verven zijn de grote boosdoeners voor de ecosystemen. De stoffen zijn fataal voor diverse organismen. De onderzoekers vinden dat overheden meer moeten doen om vervuiling tegen te gaan.

Bron(nen):   De Morgen