Meer stikstof en CO2 in de lucht door verbranding Italiaans huisvuil in Amsterdam

Het valt al niet mee voor Nederland om de uitstoot van CO2 en stikstof terug te dringen, maar nu Amsterdam ook nog Italiaans huisvuil verbrandt, wordt het helemaal lastig.

Bij gebrek aan verbrandingsovens rond Rome komt er nu wekelijks 900 ton afval naar Amsterdam. Per saldo is dat een goed idee: anders zou het afval op een vuilnisbelt in Italië belanden. De methaanuitstoot die dat veroorzaakt, is erger dan de CO2 die vrijkomt bij verbranden.

Dat is dus fijn voor de Italianen maar minder prettig voor Nederland, want daardoor komt er rond Amsterdam meer CO2 en stikstof in de lucht, iets waar we toch al mee worstelen.

Er is een oplossing, maar die is te duur. De CO2-uitstoot zou meer dan gehalveerd worden als al het plastic uit het afval wordt gehaald, blijkt uit onderzoek van ABN Amro. Het Italiaanse afval bestaat gemiddeld voor 13 procent uit plastic.

Maar het recyclen van plastic is niet rendabel. Het is bijvoorbeeld veel duurder dan nieuw plastic. Dus de overheid zal bedrijven moeten dwingen om te recyclen of subsidies moeten geven, anders gaat het niet gebeuren.

Bron(nen):   AD