Boeren en hun landbouwgif: Provincie slaat alarm vanwege drinkwatervervuiling

De provincie Gelderland slaat alarm vanwege de achteruithollende drinkwaterkwaliteit. De wingebieden doen er van alles aan om de vervuiling tegen te gaan, maar er worden steeds hogere concentraties landbouwgif gemeten in het water. Boeren weigeren over te stappen op duurzame oplossingen.

Zestien van de veertig grondwaterwingebieden zitten in de problemen, net als dertig Gelderse beken die van grondwater afhankelijk zijn. Het probleem komt hoofdzakelijk door het gebruik van landbouwgif door boeren, maar ook de toenemende droogte, de staat van rioolwatersystemen en de instroom van Duits rivierwater zijn debet aan de drinkwatervervuiling.

Boeren stappen maar mondjesmaat over op duurzame alternatieven voor gif; het gaat de bestuurders niet snel genoeg. In 2027 moet de provincie voldoen aan alle normen voor grondwater en dus ligt een verbod van een deel van de pesticiden op tafel. Ook worden de boeren mogelijk verder beperkt in hun watergebruik. Dit is uiteraard tegen het zere been van de agrarische sector en leidde al tot protesten.

De potentiële nieuwe regels komen bovenop de restricties voor het uitrijden van mest, waar de Nederlandse boeren sinds dit jaar aan moeten voldoen. Nederland had hierin binnen de EU een uitzonderingspositie bedongen, maar dat is nu verleden tijd. Honderden veeboeren in drinkwaterbeschermingsgebieden stappen vanwege de mestrestricties mogelijk over naar gewassen waar meer gif voor wordt gespoten. Dit moet voorkomen worden, dus wil de provincie met hen in gesprek gaan.

Drinkwaterbedrijf Vitens juicht de acties van de provincie Gelderland om de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren toe. Meer vervuiling betekent doorgaans meer werk en meer kosten. “Het reinigen duurt dan langer. En dat is uiteraard ook duurder”, zegt een woordvoerder van Vitens, dat bijna 6 miljoen klanten heeft.

De burger mag dus twee keer betalen voor het spuiten van landbouwgif door boeren: als waterconsument en als belastingbetaler om de 'arme' boeren vorstelijk financieel te compenseren. En dan hebben we het nog niet eens over de gezondheidsschade die pesticiden toebrengen aan boeren, boerengezinnen en burgers die zich regelmatig in de buurt van de giftige grond en het giftige water begeven en de zorgkosten die hiermee gemoeid zijn.

Bron(nen):   De Stentor