Duivels dilemma voor aardappelboeren: “Strenge oogstregel klopt niet met werkelijkheid”

Nederlandse aardappeltelers staan door het koude en natte voorjaar voor een moeilijke keuze. Ze moeten volgens de milieuregels hun aardappelen vóór 1 oktober rooien, maar dan zijn de piepers nog niet volgroeid. “De regel klopt niet met de werkelijkheid.”

De aardappelen zijn pas laat in de lente gepoot. "Normaal gesproken poten wij aardappelen rond eind april, maar dit jaar konden we dit eind mei pas doen", vertelt aardappelboer Bert Merx tegen RTL Nieuws. "Vanaf het moment dat de plantjes boven de grond komen, hebben ze 100 groeidagen nodig om een knol te vormen en te rijpen."

Vanggewassen

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) neemt vanaf dit jaar extra maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. De 1 oktoberregel is onderdeel hiervan. Na het oogsten van gewassen, zijn veel boeren verplicht om vanggewas in te zaaien. Dit zijn gewassen die meststoffen, zoals nitraat, opnemen. Daardoor komt een deel van deze vervuilende stoffen niet in het oppervlaktewater terecht. Deze regel geldt niet overal in Nederland, maar wel voor zand- en lössgronden, die voornamelijk in Gelderland en Limburg voorkomen.

De boeren staan nu voor een dilemma. Ze kunnen zich aan de regels houden, met lagere kwaliteit en opbrengst tot gevolg. Of ze negeren de regels en hebben een hogere opbrengst, maar krijgen dan volgend jaar de rekening gepresenteerd. Boeren die zich niet aan de regels houden, mogen in het jaar erop namelijk minder mest uitrijden.

Beleidsmakers versus boeren

"Ik ben verantwoordelijk voor de producten die ik lever en ik laat me niet leiden door de kalender", zegt Merx. Hij spreekt van een maatregel die bedacht is achter het bureau. "We zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Deze zijn elk jaar anders."

Nederland stoot vier keer zoveel stikstof uit als het gemiddelde Europese land. Dit heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit en de drinkwaterkwaliteit. De landbouwsector is verantwoordelijk voor 61 procent van de uitstoot, en er staat grote druk op het kabinet om aan de Europese richtlijnen te voldoen.

Bron(nen):   RTL Nieuws