8 zorgwekkende feiten over een wereld met 11 miljard mensen

Zoals het er nu naar uitziet, wonen er in 2100 11 miljard mensen op aarde, maar dat kan niet zonder gevolgen blijven. Kan de wereld 3,7 miljard mensen extra wel aan? 8 feiten van Tech Insider: 1. Bevolkingsdichtheid Door een stijging van de bevolking en een snelle urbanisatie zal de bevolkingsdichtheid met gemiddeld 50 procent toenemen. 2. Uitsterven Bijna anderhalf miljoen dier- en plantensoorten zullen uitsterven. 3. Temperatuur Door de almaar toenemende CO2-uitstoot kan de temperatuur tegen 2100 met maximaal 6 graden zijn gestegen. 4. Voedseltekort Mogelijk kampt de helft van de wereldbevolking met voedseltekorten, zo blijkt uit onderzoek. Op dit moment is dat 13 procent. 5. Luchtvervuiling 55 procent van de wereldbevolking leeft in gebieden met ernstige luchtvervuiling. Het zal leiden tot een veel groter risico op ademhalingsziekten. 6. Leven 10 procent van alle mensen die ooit heeft geleefd, zal tegelijkertijd in leven zijn. 7. Jumbo-jets Er zijn zoveel mensen dat je er 30 miljoen jumbo-jets mee kan vullen. 8. Maan Als we allemaal elkaars hand vasthouden kunnen we 13 keer naar de maan... en terug.

Bron(nen):   Tech Insider